Nadbytečné užívání antibiotik by mělo zajímat i politiky

Praha - Odborníci varují, že pacienti v nemocnicích jsou stále více ohroženi bakteriálními nákazami. Pacienti nadbytečně užívají antibiotika, která pak zabírají méně, bakterie se rychleji šíří a zvyšuje se nemocnost, úmrtnost a délka hospitalizace. V Praze ve dnech 15.-16. dubna 2009 proběhne na toto téma konference Bakteriální ohrožení bezpečnosti pacientů v Evropě. Čeští vědci při řešení tohto problému upozorňují na nezbytnost spolupráce na úrovni EU.

Antibiotika se podle primáře Klinické mikrobiologické a antibiotické stanice v Nemocnici Na Homolce Vlastimila Jindráka nadužívají všude na světě. Antibiotika pak ztrácejí v boji proti infekcím svou účinnost. „V nemocnici se setkáváme s pacienty, kteří jsou závažně nemocní. Lékaři se obávají, aby nevznikla infekční komplikace, a proto někdy možná z alibismu sahají k antibiotikům někdy i v situacích, kdyby to nemuselo být,“ řekl Jindrák. Proto je podle něj zavádění programů a nejrůznějších aktivit, jak zlepšit zacházení s antibiotiky, na místě.

Zhruba každý dvacátý pacient, který přijde do nemocnice, získá infekci bezprostředně související s pobytem ve zdravotnickém zařízení. Řada z těchto infekcí je rezistentní. Asi 37 000 pacientů ročně v zemích evropské sedmadvacítky v důsledku takové infekce umírá, což je, jak uvedl Jindrák, podobný počet jako množství obětí automobilových nehod. „Je ovšem také třeba říct, že jen asi 20 až 30 % z těch infekcí je ovlivnitelných prevencí, čili zdaleka ne všem můžeme zabránit,“ dodal.

Důležité podle Jindráka je, že nozokomiální infekce stojí zdravotní systém v Evropě asi 4,5 miliardy eur ročně, což je asi 50 % rozpočtu na zdravotnictví pro Českou republiku.

Téma se týká i politiků

Protože se snižuje terapeutická účinnost antibiotik v důsledku jejich nesprávného používání a šíření multi-rezistentních mikroorganismů v nemocnicích, společný postup na úrovni EU je nezbytný.

V návaznosti na úsilí mezinárodních organizací (Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a Světové zdravotnické organizace) a ve spolupráci s dalšími dvěma partnery - s Francií a Švédskem, hodlá Česká republika během svého předsednictví v Radě Evropské unie tuto významnou prioritu ochrany veřejného zdraví dále rozpracovávat a zvýšit tak povědomí o tomto závažném problému na odborné i politické úrovni.

„Je to téma nejenom odborné, ale také navýsost politické,“ upozornil Jindrák, který zároveň připomněl, že konference se zúčastní také pět ministrů zdravotnictví z členských zemí.