Nejen Lidice, ale i francouzská vesnice Oradour-sur-Glane lehla popelem

Oradour-sur-Glane (Francie) - Francouzskou vesnici Oradour-sur-Glane ležící v regionu Limusin, potkala 10. června roku 1944 velká tragédie. Jednotky německých SS se vydaly do vesnice Oradour-sur-Vayres, aby odsud vysvobodily zajatého velitele průzkumného praporu Helmuta Kämpfeho. Vojáci pod vedením Adolfa Diekmanna si však vesnici spletli. I tak ale místní obyvatele popravili a vesnici téměř srovnali se zemí. Zabiti byli téměř všichni, z 642 obyvatel vesnice se zachránila jen jedna žena a asi dvacet dalších, kteří se schovali v úkrytu.

Brzy ráno osudného dne roku 1944 přišel za Ottem Weidingerem na velitelství pluku SS Adolf Diekmann, velitel I. praporu SS pluku Der Führer s informací, že se na něj obrátili dva francouzští civilisté, kteří tvrdili, že odboj drží německého důstojníka v nedalekém městečku Oradour-sur-Vayres. Zajatým důstojníkem měl být Helmut Kämpfe, velitel průzkumného praporu, kterého zajal odboj den před tím.

Masakr trval jen několik málo hodin

Ještě tentýž den obklíčil prapor velitele Diekmanna městečko Oradour-sur-Glane, které si spletl s Oradour-sur-Vayres, kam měl původně dorazit. Diekmann nechal shromáždit všechny obyvatele města na náměstí, kvůli kontrole dokladů. Navíc nechal zatknout šest dalších civilistů, měli tu smůlu, že zrovna projížděli vesnicí na kolech, když Němci přijeli.


Všechny ženy a děti byly nahnány do kostela, kde byly zamčeny, zatímco byla vesnice rabována. Muži byli odvedeni do šesti stodol, kde již byly připraveny kulomety. Podle výpovědi svědka, který celou událost přežil, začali na ně vojáci střílet. Mířili jim na nohy, protože tak prý pomaleji zemřou. Když už se některé oběti nemohly hýbat, tak na ně Němci naházeli klestí a stodoly zapálili. Pouze pět mužů uniklo, 190 jich zemřelo.

SS vojáci neměli slitováni ani se ženami a dětmi

Když se německé jednotky vypořádaly s místními muži, přišly na řadu ženy a děti. Do kostela, kam je vojáci předtím zahnali, hodili SS vojáci zápalnou bombu. Potom, co ji odpálili, se ženy a děti snažily utéct z kostela okny a dveřmi, ale jen co se dostaly před kostel, tak se setkaly s kulometnou palbou, která je usmrtila.

V kostele zahynulo 247 žen a 205 dětí. Pouze jediná žena přežila, 47 let stará hospodyně Marguerite Rouffanche. Podařilo se jí uniknout malým oknem na zadní straně kostela a přes noc se ukryla ve křoví dokud Němci neodjeli. Jiná malá skupina zhruba asi dvaceti vesničanů vyšla z úkrytu hned poté, co bylo venku bezpečno. Tu noc byl zbytek vesnice srovnán se zemí.

O pár dní později bylo přeživším dovoleno pohřbít mrtvé. Bylo nalezeno 642 mrtvých obyvatel Oradour-sur-Glane, kteří byli brutálně zavražděni během pár hodin. Trosky vesnice byly ponechány ve stavu, v jakém byly po masakru, jako upomínka na německé válečné zločiny ve druhé světové válce.

Kostel ve vesnici Oradour-sur-Glane je památkou na masakr německých jednotek SS.
Kostel ve vesnici Oradour-sur-Glane je památkou na masakr německých jednotek SS.
Více fotek
  • Kostel ve vesnici Oradour-sur-Glane je památkou na masakr německých jednotek SS. autor: Wikipedia, zdroj: Wikipedia http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/919/91847.jpg
  • Francouzská vesnice Oradour-sur-Glane, která byla v roce 1944 srovnána se zemí. autor: Wikipedia, zdroj: Wikipedia http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/919/91846.jpg