Soutěž Pro ženy ve vědě zlehčuje badatelkám cestu k úspěchu

Praha - Francouzská kosmetická firma věnovala již počtvrté peníze mladým vědkyním. Soutěž Pro ženy ve vědě je mezi mladými odbornicemi velmi oblíbená. Mohou v ní získat grant v hodnotě až 200 tisíc. Jakým způsobem peníze využijí, nikdo nekontroluje. Příběhy laureátek loňských ročníků ukazují, že i ženy se mohou vyrovnat kolegům mužského pohlaví a že ani věda není zakázanou půdou pro něžné ženy, mnohdy i maminky. Mezinárodní projekt Pro ženy ve vědě vznikl už před 12 lety ve spolupráci s organizací UNESCO a francouzské kosmetické firmy. Hlavním cílem je podpořit ženy, které se zabývají vědou a ocenit jejich úsilí.

Soutěž Pro ženy ve vědě má podpořit mladé badatelky ve vědeckých pozicích do věku 35 let. Například Jana Roithová se zúčastnila soutěže před dvěma lety. Pracuje na katedře jaderné a organické chemie na přírodovědecké fakultě. „Přihlásila jsem se s projektem reaktivity superreaktivních částic, s tím, že jsme chtěli vyzkoumat, jaký by mohly mít tyto částice vliv v meziplanetárním prostoru a v atmosférách různých planet,“ prozradila Roithová.

Tetjana Ostapchuková se zúčastnila prvního ročníku soutěže, tedy před třemi lety. Pracuje v Akademii věd ČR na oddělení dialektriky. „Zabývám se infračervenou spektroskopií a předmětem mého výzkumu je mřížková dynamika krystalů a specifické složení materiálů, kde se zabývám jejich dynamickými vlastnostmi,“ řekla Ostapchuková.

Video Milénium o mladých vědkyních
video

Milénium o mladých vědkyních

Každá z mladých badatelek musela vypracovat svůj vlastní projekt, který hodnotila odborná porota v čele s Helenou Illnerovou. Odborná porota každým rokem vybírá ze všech zúčastněných vědkyň tři nadějné badatelky, kterým udělí grant ve výši 200 000 korun. Jak svou výhru využijí, je jen na samotných výherkyních. „Je to naprosto atypické stipendium, protože nikdo neodškrtává, tohle máte na osobní výdaje, tohle máte na výzkum na potkany, žádná pravidla nejsou,“ podotkla Illnerová.

Tetjana Ostapchuková, oddělení dialektriky, Fyzikální ústav AV ČR:

„Vzhledem k tomu, že v roce, co jsem vyhrála stipendium, jsem porodila miminko, tak se mi ty peníze moc hodily na zařízení mého pracovního místa doma.“


Pozice žen na odborných místech, hlavně ve vědeckých oblastech, jsou stále podceňovány a musí se vyrovnat s konkurencí a někdy i nepochopením ze strany mužů. „Výchozí pozice je stejná, ale někdy bývá těžší dosáhnout výsledku. Můj pocit je, že musíte stále víc dokazovat, že to zvládnete,“ míní Roithová.

Vědkyně zvládají dobře svou profesi i role matek v osobním životě

V soutěži jsou dále rozdělována mezinárodní stipendia mladým vědkyním, jejichž projekty přijala uznávaná vědecká instituce mimo jejich domovskou zemi. „Teď mě zajímá katalýza a výzkum katalyzovaných reakcí, abychom do budoucna mohly zefektivnit proces nějakých látek,“ řekla Roithová. Podle Illnerové mají mladé vědkyně většinou skvělé zahraniční zkušenosti a zvládají přitom i svou roli matky v osobním životě, což je úctyhodné.

Stipendia v rámci projektu Pro ženy ve vědě se udělují v dalších šedesáti zemích už čtvrtým rokem. Otázkou ale zůstává, jaká budoucnost neobvyklý projekt čeká. „Ta soutěž má budoucnost, dokud se nevyrovnají podmínky pro ženy a pro muže,“ konstatovala Illnerová. Do letošního čtvrtého ročníku se podle organizátorů přihlásil rekordní počet mladých badatelek – odborná porota musela vybírat z 52 prací.

Laboratoř
Laboratoř