Bohoslužba se do chrámu Vasilije Blaženého vrátila až po letech bolševismu

Moskva - Poprvé po více než sedmdesáti letech sovětské moci se 14. října 1990 konala slavnostní bohoslužba v chrámu Vasilije Blaženého na Rudém náměstí v Moskvě. Stalo se tak u příležitosti pravoslavného svátku Panny Marie Pomocné. Mši sloužil tehdejší patriarcha moskevský a celé Rusi Alexij II. Od té doby se v chrámu slouží bohoslužby podle pravoslavného ritu. V roce 1929 byl chrám uzavřen bolševiky a z věží byly sejmuty zvony. Chrám Vasila je významný památník ruské architektury. Nachází se na jihovýchodní straně Rudého náměstí v Moskvě. Jeho architektura symbolizuje spojení Ruska s Evropou i Asií.

Chrám byl postavený v 16. století na příkaz cara Ivana Hrozného jako památka na dobytí Kazaňského chanátu. Tento symbol Moskvy, který se skládá z hlavního chrámu a osmi kaplí, je znám i pod názvy Pokrovský chrám nebo chrám Panny Marie Pomocné.

Nejčastěji je však užíván název Vasilije Blaženého, ruského světce, jehož ostatky jsou v chrámu pochovány. Jedna z legend praví, že car Ivan Hrozný, známý svou krutostí, dal jeho stavitelům vypálit oči, aby už nikdy nemohli postavit podobné dílo.

Chrám se skládá z osmi víceméně samostatných kostelů, symbolizujících jednotlivé dny rozhodujících bojů o Kazaň. Čtyři z kostelů jsou osové, čtyři další jsou umístěny mezi ně.

Těchto osm kostelů obepíná centrální sloupovitý chrám. Osm bočních kostelů je zdobeno původně zlacenými cibulovitými kopulemi, centrální chrám je ukončen šatrem ve tvaru polního stanu a nevelkou zlacenou kopulí. Celá skupina chrámů je spojena společnými základy, galerií a vnitřními průchody.

Zlacení hlav bylo nahrazeno barevným členěním

V roce 1588 byla ke stavbě přistavěna kaple Vasilije Blaženého, která dala celé stavbě její v současnosti rozšířenější jméno. Chrám byl mnohokrát přestavován a rekonstruován. V 18. století byly doplněny asymetrické přístěnky a stanovité šatry nad vchody, zlacení hlav bylo nahrazeno současným tvarově bohatým barevným členěním. Současně došlo z náhradě původně bílé malby chrámu červenobílými ornamenty.

Dnes je pečlivě restaurovaná budova pohádkového vzhledu jedním z největších turistických magnetů Ruska. Slouží nejen církevním účelům, uvnitř je také muzeum s expozicí věnované vzniku kostela a s cennými ikonami moskevské malířské školy 16. století.