Věrozvěsti budou mít přece jen svatozář - unii natruc

Bratislava – Cyril a Metoděj budou mít na slovenské dvoueurové minci nakonec přece jen svatozář. Pod tlakem veřejnosti tak bankovní rada Slovenské národní banky (SNB) změnila původní rozhodnutí, že Slovensko dodrží náboženskou neutralitu EU a přepracuje návrh mince, kterou má vyrazit a pustit do oběhu k 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu.

Proti rozhodnutí odstranit na doporučení evropských institucí z mince kříž a svatozáře se na Slovensku strhla vlna společenského odporu. Bankovní rada SNB schválila tedy původní design dvoueurové mince i s rizikem, že Řecko a Francie podobu mince kvůli náboženským symbolům ve schvalovacím procesu odmítnou pro používání v eurozóně. Podle europoslankyně Anny Záborské právě tyto dva státy s návrhem nesouhlasily.

Cyril a Metoděj jako misionáři z Byzance přišli na Velkou Moravu na pozvání knížete Rostislava v roce 863. Velká Morava tehdy zahrnovala i území Slovenska. Bratři přeložili biblické a liturgické texty do řeči srozumitelné obyvatelům oblasti, upravili pro slovanskou řeč písmo a včlenili evangelium do místní kultury.