Ve Vídni by chtěl žít každý

Praha - Městem s nejvyšší kvalitou života je podle průzkumů Vídeň, nejhůře se prý žije v Bagdádu. Rakouská i irácká metropole se v těchto pozicích v žebříčku zveřejňovaném každý rok americkou společností Mercer drží již několik let. Praha skončila ve výčtu 221 měst na 69. místě tak jako loni, a je tak nejvýše hodnoceným městem střední a východní Evropy.

Vídeň porazila Curych a následovaly Auckland, Mnichov a Vancouver. Düsseldorf klesl na šesté místo, následován Frankfurtem nad Mohanem na sedmém místě, Ženevou na osmém, Kodaní na devátém a Bernem a Sydney na děleném desátém místě. Bratislava se umístila na 86. příčce a skončila až za Budapeští (74) a Varšavou (84).

Vancouver
Vancouver
Více fotek
  • Vancouver zdroj: Isifa http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/42/4194/419316.jpg
  • Budapešť zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/34/3384/338358.jpg
  • Varšava autor: Alžběta Jungrová, zdroj: ISIFA/Lidové noviny http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/34/3316/331565.jpg
  • Frankfurt nad Mohanem zdroj: Isifa http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/42/4194/419317.jpg

Města s nejnižší kvalitou života jsou Chartúm v Sudánu (217), N'Djamena v Čadu (218), Port-au-Prince na Haiti (219), Bangui ve Středoafrické republice (220). Bagdád žebříček uzavírá.

Chartúm
Chartúm

Společnost Mercer každoročně pořádá průzkum s cílem pomoci nadnárodním společnostem spravedlivě odměňovat zaměstnance, vysílané na práci do zahraniční, zpravidla v řádu několika let. Žebříček Quality of Living poskytuje informace a doporučení ke stanovení příplatku za snížení kvality života v cílovém městě. Žebříček srovnává 221 měst celého světa s New Yorkem jako základním městem pro porovnávání.

Tento rok žebříček porovnával také infrastrukturu jednotlivých měst na základě dostupnosti elektrické energie, pitné vody, telefonních a poštovních služeb, veřejné dopravy, průjezdnosti města a dostupnosti mezinárodních letů z místního letiště.