Mayské slavnosti v Mexiku potrvají až do konce světa

Mexico City - Mayové byli pesimisté. Vždy, když končilo nějaké období, očekávali katastrofu. „Byli sice fatalisté, ale zároveň měli propracovaný systém oslav a rituálů, který měl katastrofám zabránit,“ říká religionistka a odbornice na mayskou kulturu Zuzana Marie Kostićová. V Mexiku tak dnes začínají mayské slavnosti, které budou trvat do 21. 12. 2012, tedy do dne, kdy má podle spekulativního výkladu mayského kalendáře nastat konec světa. Jestli mu skutečně zabrání, zjistíme za devět dní.

Mayský kalendář má přibližně 400letý cyklus. Začíná roku 3 114 před naším letopočtem a v těchto dnech končí jeho cyklus číslo 13. „Je to jako kdyby končilo 14. století v našem kalendáři. To samo o sobě nic neznamená. Prostě přijde cyklus číslo 14. Je to stejné, jako konec našeho století,“ vysvětlila religionistka a mayistka Zuzana Marie Kostićová. 

Mayové byli pesimističtí a vždy očekávali nějaké neblahé události. Ke konci různých období tak předpokládali příchod lokálních katastrof. Z toho důvodu organizovali mayští králové oslavy, aby katastrofám zabránili. „Byli sice pesimisté a fatalisté a pořád čekali nějaké katastrofy, ale zároveň měli propracovaný systém, jak jim zabránit,“ řekla Kostićová. „Rozhodně ale nemluví o konci světa,“ dodává. 

„Máme obrovskou příležitost sledovat a zažít poslední den systému, který staří Mayové ustavili 3 114 let před naším letopočtem. Je nesmírná vzácnost, že to zažijeme,“ doplňuje archeolog Richard Hensen. Celý cyklus totiž trvá 5 126 let, a další šanci tak nikdo ze současníků nedostane.

Video Rozhovor se Zuzanou Marií Kostičovou
video

Rozhovor se Zuzanou Marií Kostičovou

Konci světa se to jen hemží

Věštci konce světa přicházejí s nejrůznějšími příčinami, které k němu povedou - ať již jde o přepólování Země, seskupení planet sluneční soustavy do přímky, zemské slapy nebo průchod Země rovinou Galaxie. Nesplněných předpovědí konce světa existovaly v minulosti desítky - nejznámější jsou proroctví starověké Sibyly nebo evropského učence Nostradama. Novodobá mayská mytologie ale mluví o transformaci vědomí. O tom, že naše mysl postoupí na vyšší úroveň a bude pro nás snazší dostat se do duchovních sfér, vysvětluje mayistka. 

I Mayové dělali chyby

Mayové vytvořili velmi komplikovaný kalendář. Vycházeli z normálního solárního roku, který měl 365 dní. K tomu měli věštecký kalendář, který můžeme přirovnat k našemu zvěrokruhu. Pak bedlivě sledovali některá nebeská tělesa, uměli předpovídat zatmění Slunce a Měsíce a velmi se zajímali o Venuši.

Kostićová upozornila na to, že v nás přežívá idealizovaná představa o Mayích jako o civilizaci, která dosáhla úžasných výsledků. Ale Mayové dělali chyby, stejně jako kdokoliv jiný. Měli chyby ve výpočtech i gramatice. „Vedli války, obětovali lidi, byla to krutá civilizace, založená na dominanci. Jednotlivé státy válčily jeden proti druhému. Nežilo se tam lehce,“ popsala Kostićová.

Zánik mayské civilizace v 8.10. století byl způsoben řadou faktorů. Jednak tu byly příčiny ekologické, poněvadž v té době přišlo výrazné sucho a mnohé státy, které byly závislé jen na dešťové vodě, trpěly žízní. Probíhala také krize mayského politického systému. Šlechtici toužili mít větší vliv. Země byla vyčerpaná válkami. Mayské státy postupně odpadávaly a Mayská říše se začala drolit.