Ani vyhlášení „totální války“ Hitlerovi nepomohlo

Berlín - Joseph Goebbels a Adolf Hitler byli přátelé doslova na život a na smrt. Dokonce se spekulovalo o tom, že otcem jednoho z Goebbelsových šesti dětí by mohl být Hitler. Hitler Goebbelsovi důvěřoval natolik, že ho v závěti určil svým nástupcem ve funkci říšského kancléře - tím ale Goebbels byl jen jeden den… A tak není divu, že když po prohrané bitvě o Stalingrad bylo třeba upevnit morálku německého národa, nastoupil na scénu právě mocný ministr propagandy Goebbels, a tak 18. února 1943 rozjásal speciálně vybrané publikum, když vyhlásil „totální válku“ za konečné vítězství.

Německo má již jen dvě možnosti: Buď vítězství, nebo naprosté zničení, hřímal Goebbels již v době, kdy západní mocnosti vstoupily do války s Německem. Ovšem Goebbelsova slova ze slavného vystoupení z 18. února 1943 v berlínském Sportovním paláci patří k jeho nejslavnějším. Vytvořil tehdy atmosféru divokých emocí a vyzval národ k totální válce. Vyvolal vlnu strachu před „asiatskými hordami“ a využil svého vlivu v tisku, filmu a v rozhlase, aby upevnil morálku národa slibem „tajných zbraní“ a mýtem „národní pevnosti“ v horách.

Výňatek z Goebbelsovy řeči najdete zde:

Goebbels tehdy vyhlásil „totální válku za konečné vítězství“, v něž věřil až téměř do samého konce, o čemž svědčí i nejen smrt samotného Goebbelse, ale i jeho rodiny. „Svět, který přijde po vůdci a národním socialismu, už nestojí za život, a proto jsem z něj vzala i naše děti,“ napsala Magda Goebbelsová 28. dubna 1945 v dopise svému synovi z prvního manželství Haraldu Quandtovi. Tři dny poté šest svých potomků (jména všech začínala na „H“ na počest Hitlera) otrávila. Krátce poté Goebbels a jeho žena spáchali sebevraždu. 

S osobou Josepha Goebbelse souvisí i události Křišťálové noci (Kristallnacht) 9. a 10. listopadu 1938, kterou sám zorganizoval po svém štvavém projevu na setkání stranických vůdců v mnichovské Altes Rathaus. Křišťálová noc byla počátkem krvavých násilnosti proti Židům. Později byl i jedním z hlavních vykonavatelů "Konečného řešení" a v roce 1942 osobně dohlížel na deportaci Židů z Berlína do koncentračních táborů.