Když jsem já sloužil to 81. léto

Bratislava - Po 182 letech se na Slovensko vrátily ostatky nejdéle sloužícího vojáka světa. Patří Ladislavu Škultétymu-Gabrišovi, který aktivně sloužil u husarů v 18. a 19. století dohromady 81 let. Zemřel na svém dvaadvacátém válečném tažení, bylo mu 93 let.

Stal se legendou už za svého života. Voják Ladislav Škultéty-Gabriš si vysloužil přezdívku Věčný husar, ve vojenském sedle totiž dohromady strávil 81 let. Zažil dobývání Bělehradu i Berlína a další velké bitvy. 

Spolek vojenské historie se teď snaží památku Škultétyho husarského pluku oživit. Vznikla tak busta Věčného husara, i když přesná podoba legendárního vojáka se přesně nezná. Jediný dochovaný portrét vznikl až patnáct let po jeho smrti. A moc se z něj vyčíst nedá. Autor nové podobizny vycházel z dochovaného vyprávění zpovědníka Věčného husara. 

„Je to studie - nevíme, jak vypadal, ale drželi jsme se známých pramenů,“ přitakává autor busty Roman Bajzík. Ostatky věčného husara jsou dnes uloženy v Dómu sv. Martina - zůstanou tu ale jen pár týdnů, 27. června, na den přesně 275 let po křtu, bude pohřben v rodném Mojtíně. 

Husarský kousek 

Z vesnice odešel jako dvanáctiletý po smrti matky. Chlapec se vydal za otcem, který sloužil u husarů. A u pluku zůstal celý nebývale dlouhý život. Poprvé bojoval u Lovosic. Pak stál proti Osmanům, Napoleonovi, ruskému carovi a mnohým dalším. 

Škultéty se ve službě naučil maďarsky, německy, latinsky a francouzsky. Starého vojáka si všiml císař František I. a nechal mu vyplácet roční rentu 100 zlatých. Zasloužilý husar je věnoval rodné vsi na kostel a školu, aby jeho rodáci příště nechodili do světa negramotní tak jako on.

Video Nejdéle sloužícící voják na světě
video

Nejdéle sloužícící voják na světě