Londýn se zlobí. EU kontroly na hranicích s Gibraltarem neodsoudila

Madrid - Španělsko zavedením přísných kontrol na hranicích s Gibraltarem neporušilo unijní pravidla. K takovému závěru došla Evropská komise (EK). Madrid opatření zavedl poté, co gibraltarští rybáři postavili umělý útes zasahující na španělské území. Komise doporučila, aby spolu obě strany sporu spolupracovaly. K tomu ale zřejmě nedojde, Londýn totiž trvá na svém: Španělsko evropské právo porušilo a kontroly na hranicích byly „politicky motivované“.

Britsko-španělské vztahy jsou už řadu měsíců napjaté. V září proto Evropská komise na Gibraltar vyslala tým inspektorů, aby situaci posoudil. Británie a Gibraltar si stěžovaly na údajně přehnaně přísné hraniční kontroly, které způsobily dlouhé fronty na hranicích.

Španělsko se před experty předvádělo, tvrdí Británie

Výkonný orgán Evropské unie nyní oznámil, že nenašel žádný důkaz o tom, že by Madrid zavedením kontrol osob a zboží na španělsko-gibraltarské hranici porušil unijní právo. Britské ministerstvo zahraničí se ale v reakci ohradilo. „Nadále jsme přesvědčeni, že španělská vláda postupovala - a nadále postupuje - nezákonně tím, že zavedla nepřiměřené a politicky motivované kontroly,“ konstatovalo ministerstvo s tím, že Madrid se před experty EU „předváděl“. Provoz na hranici byl prý hladší než jindy.

Formality na hranicích Gibraltaru
Zdroj: ČTK/EFE
Autor: Carrasco Ragel

Evropská komise Británii a Španělsku zaslala doporučení, jak se napříště vyvarovat zdržením na hranicích. Země mají těsněji spolupracovat v boji proti pašování cigaret a přeshraničnímu zločinu, což jsou problémy, jimiž Madrid oficiálně zdůvodňoval zpřísnění ostrahy hranic.

Španělsko by podle EK mělo zapracovat na technických aspektech

Komise si uvědomuje, že „řízení tohoto přechodu je náročné vzhledem k velkému dopravnímu objemu v relativně stísněném prostoru a také kvůli problému, který představuje pašování tabáku do Španělska“. Technická doporučení EK přitom směřují hlavně ke Španělům – na gibraltarské straně totiž funguje šest jízdních pruhů, které se zužují do jednoho na straně španělské. V dopise proto EK doporučila optimalizovat prostor na španělské straně přechodu s cílem zajistit větší plynulost dopravy. 

Doporučení, které EU dala Španělsku, a možnost dalších kontrol na jaře, nahrály Británii. „Komise je jasně znepokojena situací, když poslala taková doporučení do Španělska a vyhrazuje si právo přehodnotit situaci,“ konstatoval mluvčí britské vlády.

Gibraltar má v EU zvláštní postavení. Na rozdíl od mateřské země se na něj nevztahují čtyři součásti evropské politiky, tedy celní unie, společná obchodní politika, společná zemědělská politika a pravidla společného rybolovu. Gibraltar není ani součástí schengenského prostoru, který zajišťuje volný pohyb osob. Proto mohou Španělé na jeho hranicích provádět kontroly lidí i zboží. Ty by však měly plně respektovat právo EU a dodržovat určité proporce.

GibraltarSpor o kontroly a o útes je vyhrocením letité pře o toto území. Španělsko bylo nuceno Gibraltar postoupit Británii v roce 1713 na základě Utrechtské smlouvy, která ukončila války o španělské dědictví. Madrid tvrdí, že Španělsko vydalo pouze známou skálu s městem na jejím úpatí, ne však okolní teritoriální vody a vzdušný prostor. Gibraltar si ale činí nárok na vody v okruhu tří námořních mil, tedy skoro šesti kilometrů.