Sir Winton převzal vyznamenání od českých rotariánů

Maidenhead (Británie) - Sir Nicholas Winton dnes na radnici v anglickém Maidenheadu osobně převzal nejvyšší vyznamenání československých rotariánů, cenu Tomáše Bati. Udělují ji čeští rotariáni za nejušlechtilejší činy pro lidskou společnost a za vysoce etické a humánní skutky. Ocenění pro Wintona schválila distriktní konference Rotary České republiky a Slovenské republiky letos 18. května.

"Celý život se řídil rotariánským heslem Service Above Self (Služba bez ohledu na sebe)," řekl prezident Rotary clubu Olomouc-City Jan Krejčí, který dnes Wintonovi cenu předával. Zdůraznil, že Sir Nicholas Winton vykonal i další záslužné činy, například když v Maidenheadu založil domov pro seniory.

Samotný Sir Nicholas Winton je s dobročinnou a humanitární organizací Rotary International dlouhodobě spojen. Působil jako prezident klubu v Maidenheadu a byl uveden do Mírové síně slávy Rotary.

Nicholas Winton převzal Řád bílého lvaSir Nicholas Winton, jehož královna Alžběta II. v roce 2002 povýšila do šlechtického stavu, je rovněž držitelem českých státních vyznamenání. V roce 1998 mu prezident České republiky Václav Havel a udělil řád T. G. Masaryka a letos mu český prezident Miloš Zeman propůjčil nejvyšší státní vyznamenání, Řád Bílého lva


Nebudu muset platit za členství? ptal se se smíchem Winton

Kromě ceny Tomáše Bati ve formě certifikátu, plakety a odznaku 105letý Winton převzal také diplom potvrzující jeho čestné členství v Rotary clubu Olomouc-City. Podle Krejčího se vyznamenaný v nadsázce otázal, zda nebude muset platit členské příspěvky, a byl ubezpečen, že nikoli. „Docela nás překvapil, když použil větu 'Neumím česky',“ podělil se Krejčí s dalším zážitkem z dnešního ceremoniálu, jehož se účastnili mimo jiné i starosta anglického města a prezident místního Rotary clubu.

Podle Krejčího Winton frázi „Neumím česky“ říkával i dětem, které zachránil v roce 1939, aby jim vysvětlil, proč s nimi hovoří německy. Winton zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království.

Rotary International je celosvětovou organizací vůdčích osobností z podnikatelských a odborných kruhů, které poskytují humanitární služby a pomoc svým spoluobčanům, prosazují ve všech oblastech vysoké etické zásady a napomáhají vytváření vzájemné důvěry a míru na celém světě.

Video Winton dostal Cenu Tomáše Bati
video

Winton dostal Cenu Tomáše Bati