Kdo usiluje o hlasy voličů v Plzeňském kraji? Anketa s lídry, kteří se nedostali do debaty ČT

Česká televize zahájila předvolební vysílání. Ve středu se v něm detailně věnuje Plzeňskému kraji. Kromě večerní předvolební debaty s lídry devíti kandidátek s největším volebním potenciálem ČT představí také odpovědi dalších kandidujících stran, hnutí a koalic na základní otázky fungování jejich kraje.

Trikolóra hnutí občanů

Odpovídá lídr kandidátky Pavel Borusík.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Nemůžeme to hodnotit z pohledu politiků, neboť Trikolóra není ještě ani rok na politickém kolbišti. Můžeme ale hodnotit jako občané. Rozhodně se nějaké věci povedly a nějaké věci jsou ke kritice. Pochvalu zaslouží fakt, že se konečně začala stavět druhá část plzeňského obchvatu a že se začíná stavět rozšíření čtyřproudového přivaděče směrem až k Přešticím. Dále vidíme jezdit nové autobusy a také musím pochválit kraj za vyrovnaný rozpočet v minulém roce, kde byl dokonce mírný přebytek. Takže jsou věci, které se dají pochválit, ale jsou také další věci, které chceme kritizovat a kde chceme upozornit na jejich nedostatky. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? 

Ono je to s tím vším spojené. Jestliže mluvíme o stavbě obchvatu, ptejme se proč až v roce 2020. Jak je možné, že když chceme stavět čtyřproudé prodloužení až k Přešticím, tak jak můžeme přijmout projekt, který bude trvat čtyři roky na necelých šesti kilometrech. Máme hezké nemocnice, ale ptejme se, proč chybí v kraji koncepce zdravotnictví. Proč máme rozevírající se nůžky v úrovni zdravotní péče mezi okresy a Plzní. Těch problémů je prostě spousta. Ptejme se na to, proč nemáme úplně dořešený problém s životním prostředím, s kůrovcovou kalamitou nebo s ochranou vody. Těch věcí by mohla být skutečně spousta, ale v tomto krátkém časovém prostoru nelze vyjmenovat všechno. 

Jaké jsou vaše hlavní priority?

Chceme vložit do kraje koncepčnost a vidět v něm smysluplnost. Chceme dlouhodobé projekty, které skutečně přinášejí kraji rozvoj, a ne jen nahodilé akce typu „zrovna jsme sehnali peníze, a tak je do toho dáváme“. Chceme do politiky to, co lidé teď kritizují, což je vrátit politiku politice, ne politikaření. Lidé za námi musí vidět kus práce. 

Video Lídr kandidátky - Trikolóra hnutí občanů - Pavel Borusík
video

Lídr kandidátky - Trikolóra hnutí občanů - Pavel Borusík

Zdroj: ČT24

Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020

Odpovídá lídr kandidátky Michal Joshua Frána.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Určitě se povedla elektronizace zdravotnictví. Sice nám schází dopárovat ještě několik informací elektronických receptů a systému karet dohromady, ale určitě se to dá brát tak, že se to v okolí povedlo. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? 

My jsme se rozhodli za naši Alternativu, že nebude současnému vedení vytýkat, co se nepovedlo, a že po příštích volbách jim pomůžeme splnit všechny programy tak, aby se všechno povedlo. 

Jaké jsou vaše hlavní priority? 

Mezi základní priority určitě řadíme školství, ať už je to vysokoškolské vzdělání, nebo středoškolské.  Zároveň bychom se chtěli zaměřit na udržování vody v krajině, což aktuálně vychází jako náš nejdůležitější pilíř v našem regionu. V neposlední řadě bychom se rádi věnovali infrastruktuře železnic a dálnic. 

Video Lídr kandidátky Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020 - Michal Joshua Frána
video

Lídr kandidátky Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020 - Michal Joshua Frána

Zdroj: ČT24

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Odpovídá lídr kandidátky Luděk Krčmář.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Myslím si, že se určitě povedla situace po volbách, kdy vyhrály určité strany, ale v Plzni se dokázaly zformovat demokratické konzervativní síly do vedení kraje. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

Jsem patriot a dalo by se říct, že v Plzni se toho povedlo docela dost. V Plzeňském kraji také. Kraj určitě ještě zaostává v morálních a kulturních hodnotách vedení kraje. To si myslím, že tam je velký deficit a za poslední čtyři roky se to nezměnilo.

Jaké jsou vaše tři hlavní priority?

První priorita je z mého oboru a je to kultura. Je to podpora paměťových institucí, podpora menších muzeí. Ty jsou často jedinými nositeli tradice a kultury v malých mikroregionech vůbec. Zadruhé je to turistický ruch, o který se také zajímám, a myslím si, že máme co nabídnout. Jsou zde ale nové a nové produkty, které je možné zpracovávat. A velkou myšlenkou při sestavování tohoto programu je, že nám tu chybí třeba termální lázně, jak jsme zvyklí z jiných regionů i ve střední Evropě. Chybí podpora církevní turistiky. Třetím bodem je dopravní obslužnost v menších regionech. Z Plzně do Prahy se dostanete jednoduše, to je spojů docela dost. Ale do té Plzně abyste se dostali, to si myslím, že je daleko horší.

Video Lídr kandidátky - Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) - Luděk Krčmář
video

Lídr kandidátky - Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) - Luděk Krčmář

Zdroj: ČT24

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

Odpovídá lídr kandidátky Věstislav Křenek.

Co se za poslední čtyři roky povedlo?

Povedlo se toho celkem dost, protože šlapala ekonomika, takže bylo z čeho brát. Otázkou je, co bude dál. Povedlo se i to, že současná vládní koalice na Plzeňském kraji měla většinový hlas, který vždy využila. Včetně toho, že prohlasovala i pochybné projekty. 

Co se za poslední čtyři roky naopak nepovedlo?

Nepovedlo se toho dost. Zmíním pouze dvě věci. Když nastoupil inženýr Bernard do funkce hejtmana kraje před čtyřmi lety, sliboval, že na konci volebního období budou SOHZ, to jsou služby obecného hospodářského zájmu, sníženy u krajských nemocnic na nula korun. Situace je ovšem taková, že v současné době jsou SOHZ kolem 240 milionů. A druhá věc, která se nepovedla – v předchozím volebním období Plzeňský kraj zastával první místo jako nejlepší místo pro život. Za poslední čtyři roky kleslo toto hodnocení na osmé místo. To si myslím, že svědčí o mnohém.

S jakými třemi prioritami jdete do voleb?

Tři naše hlavní priority lze odvodit od názvu našeho hnutí. To je bezpečnost, odpovědnost, solidarita. Tyto tři priority jsou v podstatě i pilíře pro volební program, kde je každá oblast rozpitvána do podrobnějších detailů. 

Video Lídr kandidátky - BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA - Věstislav Křenek
video

Lídr kandidátky - BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA - Věstislav Křenek

Zdroj: ČT24
 

ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty

Odpovídá lídr kandidátky Vít Skalský.

Co se za poslední čtyři roky povedlo?

Můžeme hodnotit až s odstupem. Protože spousta projektů je ošizena tím, že politik si vylévá peníze do své kapsy. Soukromá firma se napakuje. A příliš málo prostředků jde do samotné realizace. Šetří se na kvalifikované pracovní síle, šetří se na materiálu. Pak ta silnice nevydrží deset let, nebo čtyřicet let, ale jenom pár let a pak se musí opravovat. Takže s odstupem.

Co se naopak nepovedlo?

Myslím si, že jak v současné době kraj lije peníze do politických akcí, jako je oslava roku 89, pád železné opony, slavnosti v Plzni ohledně osvobození, tak tyto peníze jsou nasměrovány špatně. Protože svoboda nepotřebu fangle, nepotřebuje průvody, nepotřebuje pomníky, svoboda se musí žít. A vždy budou nějaké politické síly, které ji omezují. A v současné době máme v našem kraji velké množství politických procesů. Jedná se o pronásledování za odeslání komentářů na sociálních sítích, za nošení triček a tak dále. Tady v tom případě se má politik orientovat jiným směrem, když bojuje za svobodu.

Jaké jsou vaše tři priority? 

První bod se týká Rozumných v celé republice – to znamená podpora lesů a soběstačnosti v rámci regionů. To je i v rámci kraje. Samozřejmě nějaké prostředky jsou směrovány na tato místa, nicméně to nestačí. To bychom chtěli navýšit. Zadruhé nám jde o boj s neziskovými organizacemi. Neziskové organizace jsou na vině, co se týká společenského úpadku, co se týká kriminality, co se týká vyšší konzumace drog a tak dále. My je musíme dostat ze škol a musíme je odříznout od finančních prostředků. A ta třetí věc jsou firmy. My chceme, aby firmy, které se zúčastní výběrových soutěží v rámci kraje, nezaměstnávaly cizince. To je prospěšné ve všech ohledech. A aby neměly schránky v zemích daňových rájů. Potom by tam přes ty své „dcery“ vylévaly zisk z naší země.

Video Lídr kandidátky - ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty - Vít Skalský
video

Lídr kandidátky - ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty - Vít Skalský

Zdroj: ČT24

Dělnická strana sociální spravedlnosti - Čistý kraj - Bez ubytoven zahraničních dělníků!

Odpovídá lídr kandidátky Jiří Štěpánek.

Co se za poslední čtyři roky podařilo? 

Rozhodně se podařilo přiblížit krajský úřad občanům. Podařilo se zvýšit povědomost domácích a zahraničních turistů o Plzeňském kraji, kdy není navštěvována jen Plzeň, ale i ostatní krásná místa tohoto kraje. 

Co se nepodařilo?

Rozhodně se nepovedlo výběrové řízení na nového krajské dopravce – firmu Arriva, kdy byla a je ohrožena dopravní obslužnost v kraji. Dělnická strana sociální spravedlnosti bude požadovat revizi a kontrolu tohoto výběrového řízení. 

Jaké jsou vaše tři priority, se kterými kandidujete?

Zaprvé Plzeňský kraj bez ubytoven zahraničních dělníků. To znamená, že tyto ubytovny jsou výrazným zdrojem zločinnosti. Nehledě na to, že v době nastupující hospodářské krize budeme potřebovat práci pro vlastní občany. Pracovní agentury, které ve velkém k nám tyto zahraniční dělníky dovážejí, musí nést za ně plnou zodpovědnost. To znamená, že v případě trestné činnosti je musí dopravit zpět do domovských zemí. Protože peníze, které inkasují za dovoz těchto pracovníků, jsou velké, takže je to finančně rozhodně nezatíží a pomůže to kraji. Zadruhé je to dopravní obslužnost v kraji. Je nutné, aby se občan do místa určení, do práce, za rodinou dostal přesně podle jízdního řádu. A požadujeme, aby každá obec v Plzeňském kraji byla obsloužena vlakem nebo autobusem, dvakrát denně. A zatřetí je to celková bezpečnost občanů, kdy kraj musí spolupracovat s Policií České republiky nebo s místními samosprávami.

Video Lídr kandidátky - Dělnická strana sociální spravedlnosti - Čistý kraj - Bez ubytoven zahraničních dělníků! - Jiří Štěpánek
video

Lídr kandidátky - Dělnická strana sociální spravedlnosti - Čistý kraj - Bez ubytoven zahraničních dělníků! - Jiří Štěpánek

Zdroj: ČT24

Strana soukromníků České republiky

Odpovídá lídr kandidátky Zdeněk Trnka.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Naše strana se nepodílela na vedení Plzeňského kraje, ale i tak si vážím práce všech úředníků a pracovníků, kteří se na rozvoji kraje podíleli. Myslím si, že se stačí rozhlédnout kolem nás. To, že kraj jde kupředu, je vidět. 

Co se naopak nepovedlo?

Abych řekl pravdu, nic mě nenapadá. Samozřejmě vždycky se všechno dá dělat třeba úsporněji, laciněji, ale že by mi teď vytanul nějaký konkrétní případ, tak to ne. 

S jakými třemi prioritami kandidujete?

Naše první priorita je, že jsme strana soukromníků. Tím pádem zastupujeme soukromníky, jejich rodiny a samozřejmě zaměstnance. Tito lidé budují své rodinné podniky a firmy a budují to pro budoucnost a pro své děti. Takže za námi je vždy vidět kus práce. Proto budeme podporovat soukromé zemědělce, aby na polích rostly plodiny, které si tady i sníme, a ne třeba řepka. Budeme podporovat soukromé podnikání, protože turistický ruch, restaurační činnost, to jsou přesně soukromníci, kteří potřebují naši podporu obzvláště teď v období koronaviru. 

Video Lídr kandidátky - Strana soukromníků České republiky - Zdeněk Trnka
video

Lídr kandidátky - Strana soukromníků České republiky - Zdeněk Trnka

Zdroj: ČT24