APB k tématu Průmysl a obchod

Podpoříme české firmy, živnostníky a podnikatele, a to preferováním jejich potřeb.

Podpoříme české firmy, živnostníky a podnikatele, a to preferováním jejich skutečných potřeb. Podpoříme rodinné firmy, začínající technologické firmy, ale i nejmenšího obchodníka, nebo hostinského. Stát nesmí být úřední moloch vyhrožující razítky. Důležitý je každý podnikatel, který přispívá svou prací k prezentaci a rozvoji země. Vymýtíme dotace z podnikatelského prostředí. Zajistíme větší podíl praxe studentů středních škol ve firmách. Zoptimalizujeme současný systém odpadového hospodářství. Odpady jsou surovinovým tokem, který se dá zpeněžit, když je někde vytřídí a recyklují. Podpoříme všechny cesty vedoucí ke zvyšování kvality života a trvale udržitelného životního prostředí prostřednictvím zvyšování efektivity produkce při práci s odpady. Syntetické látky třídění odděluje a směřuje do samostatného cirkulačního kruhu tak, aby je bylo možno následně extrahovat a znovu použít – nevrací se do biosféry. Organické materiály jsou snadno odbouratelné a určené k návratu do biosféry. Prosadíme daňové zvýhodnění pro výrobky z recyklátů a recyklované materiály, snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu a závazek státu využívat určitým procentem recyklované výrobky.