Trikolora k tématu Státní finance

Zabráníme zvyšování daní. Veřejné rozpočty budeme stabilizovat antibyrokratickou revolucí a redukcí státního aparátu o 30 %. Chceme zavést jednotnou daň 15 %.

Současná vláda způsobila rozvrat veřejných financí a zadlužila několik příštích generací. Veřejné rozpočty musíme ihned stabilizovat. Zabráníme zvyšování daní. Spustíme antibyrokratickou revoluci a rozsáhlou redukci státního aparátu. Toho dosáhneme tím, že zrušíme nepotřebné zákony, snížíme množství státní agendy i počet byrokratů a zvýšíme efektivitu celého státního aparátu.

Provedeme zásadní zjednodušení celého daňového systému. Usilujeme o dlouhodobou daňovou stabilitu pro živnostníky, firmy a investory. Z České republiky vybudujeme moderní, daňově přívětivý stát Evropy.

Zjednodušíme daňová přiznání na jednu stranu s minimem výjimek. Zásadně omezíme byrokracii a šikanu podnikatelů (nadbytečné kontroly).

Máme dlouhodobou vizi jednotné daně ve výši 15 % (DPFO, DPPO, DPH) + snížení DPH na úroveň 10 % u komodit pro základní životní potřeby (potraviny, léky, vlastní bydlení).

Zjednodušíme strukturu daně z nemovitosti. Konkrétní sazby bude určovat příslušná obec. Stát určí pouze horní limity. Správu této daně budou vykonávat finanční odbory pověřených obcí třetího stupně.

Změníme nepovedenou paušální daň pro živnostníky tak, aby byla motivační i pro nejmenší živnostníky.