Realisté k tématu Zdravotnictví

Pracovníci ve zdravotnictví musí mít lepší podmínky, pacienti musí být informovaní a mít možnost volby služeb, postupů, pomůcek a materiálu

Je nutné zastavit odliv kvalifikovaného personálu mimo naše zdravotnictví. Pacientům chceme kromě funkční sítě zdravotnických zařízení zajistit možnost volby lékaře, léčebných postupů, zdravotních pomůcek a materiálu.

Klíčová opatření:
Zavedeme opatření ke zlepšení podmínek pracovníků ve zdravotnictví – zvýšení platů lékařů, sester a pečovatelského personálu. Důstojné ohodnocení personálu zastaví pokles kvality ve zdravotnictví. Je třeba navýšit finanční prostředky investované do systému rezidenčních míst pro mladé lékaře s kontrolou využití prostředků. Důležitá je kontrola kvality postgraduálního vzdělávání.

Stanovíme rozsah hrazené péče, zavedeme nadstandard a zdravotní připojištění. Musíme odstranit paradox, kdy pacient nemůže doplatit rozdíl mezi nabízenou léčbou či zdravotnickým materiálem a lepší alternativou. Umožněním doplatku zmenšíme prostor pro korupci.

Pacient musí mít informace. Ten, kdo ví, jaké jsou náklady na jeho léčbu, se chová zodpovědně a vyžaduje odpovídající kvalitu.