KDU-ČSL k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Chceme více peněz v obcích, aby se problémy řešily, kde vznikají. Dotace z EU je třeba čerpat tak efektivně jako na ministerstvech KDU-ČSL 

Silný stát se skládá ze silných obcí a silných krajů, princip subsidiarity a rozvoj regionů je i základní hodnotou Evropské unie.

Proto podporujeme rozvoj samospráv a efektivní čerpání evropských peněz pro regionální rozvoj.

Co prosadíme: Decentralizaci veřejné správy dle principu „méně dotací z ministerstev a více přímých peněz do rozpočtů obcí a krajů“. Dobudování a modernizaci kanalizací a čističek odpadních vod v malých obcích. Zachování policejních služeben a České pošty či jejich partnerů v obcích. Udržení pravomocí obcí s rozšířenou působností. Podporu pojízdných prodejen. Dodržování lhůt pro dojezd sanitek i v odlehlých koutech. Možnost vyřídit si své záležitosti na úřadě kdekoli, nejen v místě trvalého bydliště. Princip „jedna žádost, jedno řízení“ – je-li třeba součinnosti více orgánů, má o ni žádat úřad, a ne občan. Jednoduchou možnost komunikovat se státem elektronicky. Jednotné ID místo cca 30 dokladů. Zjednodušení, zefektivnění a zrychlení čerpání peněz z evropských fondů.

Video Antoš o prioritách ministerstva pro místní rozvoj
video

Antoš o prioritách ministerstva pro místní rozvoj

Antoš o prioritách ministerstva pro místní rozvoj

Antoš o sociálním bydlení

Antoš o ekonomické výhodnosti členství v EU

Koníček, Šlechtová, Nekolová a Antoš o novele stavebního zákona

Horáček, Kulhánek, Antoš a Šlechtová o novele stavebního zákona

Baxa, Šlechtová a Antoš o dotacích z evropských fondů