SPD k tématu Průmysl a obchod

Český průmysl musí vyrábět finální výrobky, ne skladovat a levně montovat 

SPD bude prosazovat obnovu strategické kontroly státu nad oblastí energetiky, dopravní infrastruktury, telekomunikací a využitím nerostného bohatství. Prosazujeme deprivatizaci vody a plnou kontrolu státu a obcí nad hospodařením s pitnou vodou. Česká ekonomika se musí soustředit na produkci finálních výrobků vysoké technické náročnosti. Tomu musí odpovídat i podpora státu v oblasti základního a aplikovaného výzkumu.

SPD odmítá výstavbu „levných montoven“ a zruší neoprávněné výhody a pobídky těchto investorů. U nadnárodních investic zavedeme povinnost uzavření kolektivní smlouvy se zaměstnanci, která bude chránit jejich mzdové nároky včetně možnosti podílu na zisku. Prosadíme omezení možností pro vyvážení zisku těchto společností do zahraničí. Budeme naopak podporovat malé a střední podnikání. Základním opatřením bude platba DPH až ze skutečně zaplacených faktur a nulová sazba daně z příjmu fyzických osob u OSVČ s obratem do půl milionu korun.