Život za hranicí vojenského újezdu Hradiště

Konec soužití civilu s armádou v újezdu Hradiště

Vojenský újezd Hradiště na Karlovarsku se od Nového roku zmenšil o patnáct procent a na vyčleněných územích vznikají i dvě nové obce: Bražec a Doupovské Hradiště. Další osady budou přičleněny k stávajícím obcím v okolí újezdu. Jak se změní život starousedlíků, kteří se s vojáky potkávali už od roku 1953?