Salmova dcera nedosáhla obnovy řízení o uznání otcova občanství. Ústavní soud stížnost zamítl

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzové, která usiluje o restituci někdejšího rodového majetku Salmů na Blanensku. Chtěla dosáhnout obnovy řízení a uznání toho, že její otec Hugo Salm si po válce uchoval československé občanství, což je klíč k restitučnímu nároku. Soud zároveň zastavil řízení o stížnosti další Salmovy dcery Idy Schoellerové, která zemřela.

Zámek Rájec nad Svitavou
Zdroj: ČTK Autor: Libor Sojka

Ve sporu jde o tisíce hektarů lesů a polí i zámek v Rájci. Salm v roce 1946 získal od Okresního národního výboru v Boskovicích prozatímní osvědčení o státním občanství. Definitivně občanství vyřešeno nebylo, protože Salm zemřel. Ministerstvo vnitra v roce 2002 a poté znovu v roce 2006 osvědčení zpětně odebralo. Restituce se tak zastavily.

Podle Salmovy dcery Marie ministerstvo nemělo důvod pokračovat v řízení započatém po druhé světové válce. „Mělo ho místo toho zastavit, a umožnit tak pokračování restituce. Místo toho jsme nadále svědky zpochybňování protinacistických činů knížete Huga Salma během druhé světové války ze strany státních úředníků,“ uvedla nedávno ve vyjádření pro média Salmová.

Podle Salmové se ministerstvo iracionálně vypořádalo i s podmínkou strádání pod nadvládou okupačních sil. „Nacistická nucená správa nad majetkem rodu Salmů podle něj též nedosahuje intenzity ,trpění‘. Navzdory tomu, že se nad panstvím neustále vznášela hrozba konfiskace ve prospěch vůdce SS Heinricha Himmlera,“ uvedla Salmová.

Stížnost, kterou ÚS obdržel loni, mířila proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Ten ve shodě s Městským soudem v Praze nepovolil obnovu řízení. Oba správní soudy se v řízení o obnově podrobně zabývaly dokumenty a dalšími důkazy, jejichž prostřednictvím chtěli potomci dokládat Salmovy postoje a osudy za války. Podle starších rozhodnutí se neprokázalo, že by se Salm aktivně účastnil boje za osvobození nebo že by trpěl pod nacistickým terorem. Ke změně náhledu nepřispěly ani nové dokumenty.

Rozhodnutí Ústavního soudu 220.93 KB

„Ústavní soud odmítl ústavní stížnost stěžovatelky Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzové jako zjevně neopodstatněnou, neboť neshledal žádné porušení jejích ústavně zaručených práv či svobod,“ řekla mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.

Soudní spory Salmů řešil v minulosti Ústavní soud opakovaně. V roce 2005 vyhověl stížnosti potomků ve sporu o Salmovo občanství. Šlo však jen o dílčí úspěch, který k vydání majetku nevedl.