V Kojetíně budují biotop s rybníkem, tůněmi a naučnou stezkou. Cílem je zadržet vodu v krajině

Ekologický projekt za třicet milionů vzniká v Kojetíně na Přerovsku. Na deseti hektarech stavbaři budují rybník, tůně a naučnou stezku. Biocentrum, které vyrůstá na místě stávajícího mokřadu, bude sloužit k zadržení vody v přírodě.

Budování biotopu u Kojetína
Zdroj: ČT24

Původně měl být na louce na okraji Kojetína jen rybník. Nakonec zvítězilo celé biocentrum. Vyrůstá na deseti hektarech poblíž řeky Moravy. Doposud tady byly pouze zbytky melioračních kanálů. Tam kde prozatím roste jen tráva, stavbaři budují sedm velkých tůní a desítky tůněk. „Biotop bude zadržovat vodu v krajině a mimo jiné to bude sloužit jako poldr pro povodně,“ vysvětlil starosta Kojetína Leoš Ptáček (nez.)

Povodně zaplavují Kojetín přibližně jednou za pět let. Naposledy loni v říjnu. „Když přijde povodeň tak z mlýnského náhonu natéká proti proudu voda a vrací se nám tady do těch luhů,“ vysvětlil starosta.

Do biocentra budou mít přístup i turisté, pro které už město začalo stavět naučnou stezku. Kojetín patří v Olomouckém kraji k místům, kde dlouhodobě málo prší. Třicetimilionovou stavbu biocentra proplatí státní fond životního prostředí ze sta procent. „Pokud se bavíme o oblasti Hané nebo jiných zemědělsky velmi využívaných území, tak jsou ta biocentra a biokoridory z hlediska volně žijících druhů živočichů naprosto zásadní,“ poznamenal děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Jan Hradecký.

V Dobrochově mají biocentrum už dva roky

Například v Dobrochově na Prostějovsku mají biocentrum už dva roky. Rozprostírá se na čtyřech hektarech a stálo osm a půl milionu. „Historicky tady byly mokřady, byla tady podmáčená půda a naším cílem je obnovat to, co tady v minulosti bylo. Obnovovat meze, aleje ovocných stromů, které tady byly mezi poli a podobně, řekl starosta Dobrochova Miroslav Kříž (nez.). Také biocentrum v Dobrochově proplatil státní fond životního prostředí. Vodu v krajině zadržují tři tůně a několik stovek vysazených stromů.