Archeologové našli na staveništi dálnice D55 u Starého Města pozůstatky sídliště z doby železné

Archeologové našli v budoucí trase dálnice D55 mezi Babicemi a Starým Městem na Uherskohradišťsku pozůstatky sídliště, které předběžně datují do mladší doby železné. Jde zhruba o období mezi lety 480 a 30 před naším letopočtem, kdy se rozvíjela laténská kultura.

Pozůstatky osídlení nalezli archeologové při výzkumu, který na stavbě úseku dálnice D55 mezi Babicemi a Starým Městem provádějí. „Prozatím jde o pozůstatky čtyř chat a dalších menších sídlištních objektů zahloubených do terénu s nálezy keramiky,“ přiblížila Lucie Trubelíková ze zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Ve vznikajícím úseku D55 už archeologové při výzkumu našli artefakty i z dalších období. Pracuje se na dodatečné skrývce ornice, a předpokládají tedy další nálezy. „Stavbu máme rozdělenou do pěti úseků. Všechny ještě nemáme prozkoumány. Už nyní ale víme, že se jedná o polykulturní lokalitu. Od začátku roku, kdy jsme zde zahájili záchranný archeologický výzkum, jsme v různých místech objevili pozůstatky osídlení z rozdílných období,“ uvedl archeolog Ladislav Kaiser.

Nálezy z různých období

Nejstarším nálezem je podle něj takzvaná štípaná industrie, v tomto případě šipka, z období mladšího paleolitu. Ten odborníci datují do rozmezí let 40 tisíc až 15 tisíc před naším letopočtem. Dále archeologové objevili neolitické osídlení, několik žárových hrobů z doby bronzové, chaty z doby železné a keramiku ze slovanského období, tedy 8. až 9. století našeho letopočtu.

„V následujících dnech plánujeme terénní výzkum a dokumentaci objektů z doby železné. Předpokládáme, že jde o okraj sídliště v blízkosti vodoteče, kde je výrazný potenciál dalších nálezů,“ doplnil Kaiser.

Nový úsek dálnice by měl být hotov za tři roky

Kromě archeologického výzkumu se nyní na stavbě úseku dálnice D55 v délce 8460 metrů pracuje na přeložení elektrických sítí, pokračují i další přípravné práce. Výstavbu úseku dálnice zahájilo ŘSD oficiálně loni v září. Za 2,85 miliardy korun bez DPH jej postaví sdružení společností Eurovia a Strabag.

Nová část dálnice odvede tranzitní dopravu mimo zastavěná území obcí Babice, Huštěnovice a Staré Město, kterými denně projede asi 15 tisíc automobilů. Řidičům by měl nový úsek D55 začít sloužit v roce 2024.

Dosud je v provozu asi 16 kilometrů dálnice D55 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Otrokovicemi na Zlínsku. V říjnu 2018 zahájilo ŘSD dostavbu jihovýchodní části obchvatu Otrokovic, který je též součástí D55. Se zprovozněním více než 3,1 kilometru dlouhého úseku počítají silničáři letos. Po kompletní dostavbě by měla dálnice D55 v budoucnu propojit střední, jihovýchodní a jižní Moravu, dlouhá bude zhruba sto kilometrů, u Břeclavi se napojí na dálnici D2.