Stavba dlouho plánovaného obchvatu Karviné začne v polovině května

Společnost Skanska zahájí v druhé polovině května výstavbu obchvatu Karviné, staveniště už si převzala. Stavba přijde bez DPH na téměř devět set milionů korun. Po obchvatu, který má ulevit od automobilové dopravy centru města, se má začít jezdit na konci roku 2022.

Stavební práce na obchvatu Karviné začnou současně v celém téměř tříkilometrovém úseku. „Začneme sanační vrstvou, která bude sloužit pro následné provádění geodrénů. Pak nás čeká zakládání ocelobetonového mostu přes řeku Olši, přeložka vodního příkopu, přeložky plynu a vedení vysokého napětí,“ řekl stavbyvedoucí Pavel Brumek.

Stavba je rozdělena do navazujících fází. Výstavba mostu přes řeku Olši začne letos na podzim. „Plochu nedalekého jezera v plánované trase obchvatu dle projektu přesypeme hrubým násypovým materiálem a na tomto vysokém násypu, v jehož patě budou propustky, se vybuduje komunikace. S čištěním dna jezera a odstraněním sedimentů začneme v červnu,“ popsal stavbyvedoucí.

Omezená doprava zatím nebude

V nejbližší době nebude kvůli stavbě omezena doprava, pouze u vjezdů na staveniště bude snížena rychlost. Silnice bude dvoupruhá, půjde o přeložku silnice I/67, která vede středem Karviné. Obchvat povede od křižovatky Nádražní ulice s Ostravskou (I/59) kolem jezera s karvinskou loděnicí a městské části Darkov. Na silnici I/67 se napojí za městem u takzvaného Darkovského moře. Součástí budou protihlukové stěny dohromady o délce téměř kilometr.

Betonový podchod u darkovského mostu se začne stavět na podzim. Napojení nového obchvatu na příjezdu od Českého Těšína se bude budovat příští rok, s napojením nové komunikace od Ostravy se počítá na konci roku 2022.

„Při budování komunikace, která bude sloužit jako jihozápadní obchvat města pro dopravu ve směru Český Těšín - Bohumín a Ostrava, se použije přírodní materiál produkovaný při těžbě uhlí,“ řekla za společnost Skanska Petra Havrlantová. Stavbyvedoucí Pavel Brumek uvedl, že firma chce pro stavbu obchvatu využít až 1,6 milionu tun hlušinové sypaniny.

Dvacet let čekání

Karviná na obchvat čeká přes 20 let. V územních plánech je už od roku 1977. V roce 2005 bylo vydáno územní rozhodnutí o stavbě. „Očekáváme, že to z města vyvede tranzitní dopravu, která míří do Polska směrem na Český Těšín a opačně. Těžká auta nebudou jezdit přes město, kde se zlepší ovzduší i prostředí pro obyvatele a centrum se uklidní,“ řekl už dříve mluvčí karvinské radnice Lukáš Hudeček.