V Brně zřídili centrum pro včasné odhalení Alzheimerovy choroby. Pomůže seniorům i příbuzným

V Brně-Žabovřeskách začalo fungovat centrum pro včasný záchyt demence a Alzheimerovy choroby i na pomoc rodinám nemocných. Služby budou zajišťovat dva pracovníci pečovatelské služby ve spolupráci s desítkou studentů Masarykovy univerzity. Podle statistiky z roku 2017 je v Brně přes čtyři tisíce lidí s demencí, v České republice pak přes sto tisíc.

Žabovřesky mají ze všech devětadvaceti brněnských městských částí nejvyšší věkový průměr obyvatel. Lidí, kteří jsou starší šedesáti pěti let, tam žije třetina. Centrum, kam mohou přijít zájemci, které trápí problémy související se stářím a především s pamětí, vzniklo proto právě tam.

Centrum Brněnský senior bude sloužit dvěma způsoby. Na jedné straně pomůže rodinám pečujícím o nemocného, na druhé straně u lidí s problémy s pamětí může na základě testů včas odhalit demenci, a tím pádem zahájit léčbu včetně tréninku paměti, což nemoc zpomalí. „Poruchy paměti mohou vést například k zapomínání na užívání léků, nebo naopak nadužívání léků, nemocní se také mohou stát terčem podvodníků, mohou se ztratit a podobně,“ řekla přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice Brno Hana Matějovská Kubešová.

Alzheimerova choroba začíná pozvolna a nejprve se při ní zhoršuje krátkodobá paměť. „Možná není až tak náročná ta fyzická péče, tedy to, že musíte tomu člověku zajistit jeho základní biologické potřeby, ale těžké je to prožívání. Smíření se s tím, že opravdu ten člověk, kterého máte rádi, se stal jiným člověkem. Tak to je asi to nejnáročnější,“ vysvětlila proděkanka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Centrum by se podle primátorky Brna Markéty Vaňkové (ODS) časem mohlo rozšířit, protože seniorů přibývá. „Nejen těch aktivních, ale i těch nemocných. Je potřeba pomoct jim i jejich rodinám. Pokud se hodnocení centra osvědčí, zaslouží si v budoucnu podporu i rozšíření,“ řekla primátorka. „Každá aktivita, která směřuje k tomu, že člověk s nějakým typem demence bude moci setrvat v domácím prostředí, je humánnější, jak pro toho člověka, tak pro jeho rodinu. Je to i ekonomičtější, protože pobytové služby jsou nejnákladnější,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Marek Šlapal.

V České republice žije přes sto tisíc lidí s demencí, asi šedesát procent z nich má Alzheimerovu chorobu. Přes čtyři tisíce lidí s demencí žije v Brně, v kraji jich je kolem jedenácti tisíc.