Braillův rafigraf nebo elektronický slabikář. Technické muzeum v Brně vystavuje pomůcky pro nevidomé

Technické muzeum v Brně připravilo výstavu k 210. výročí narození Louise Brailla. Její součástí je například přístroj rafigraf, který údajně vynálezce písma pro nevidomé používal. Muzeum ho získalo darem ze Švýcarska. Na výstavě je také k dispozici interaktivní koutek, ve kterém si zájemci mohou vyzkoušet předměty a hry pro nevidomé.

Rafigraf je zjednodušeně řečeno psací stroj pro nevidomé. Vynalezl ho Braillův spolupracovník Pierre Foucault. Do Brna se exponát dostal jako dar Slepeckého muzea v Bernu, které ho získalo v 60. letech z pozůstalosti po curyšském soukromém sběrateli.

Dalším významným exponátem na výstavě v Technickém muzeu je vývojový prototyp tubletu – zařízení pro nácvik čtení a psaní Braillova písma. „V podstatě se jedná o elektronický slabikář, kde se po nahmatání písmena a jeho stlačení z reproduktoru ozve název příslušného písmene. Následně uživatel totéž písmo vyťuká pomocí Braillova šestibodu a hlas mu oznámí, zda písmeno napsal správně,“ vysvětluje předseda spolku Trnka Karol Trnka. 

Spolek v současné době spolupracuje s Ústavem automatizace a měřicí techniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně na aktualizované verzi tubletu. 

Výstavu doprovází interaktivní koutek, v němž si zájemci mohou vyzkoušet hry pro nevidomé a poznávat, k čemu používají vybrané předměty. Expozice potrvá do 25. února. 

Louis Braille
Profil

Louis Braille

Francouz Louis Braille žil v letech 1809 až 1852. Jeho otec Simon-René Braille byl sedlář. Ve věku tří let si Louis poranil levé oko šídlem z otcovy dílny. Dostal infekci, která se přenesla i na pravé oko, a postupně oslepl. Když mu bylo patnáct, vynalezl šestibodový systém vyražených (vystouplých) bodů. Braillovo písmo používá od roku 1932 celý svět.