Konec plastů na VUT. Škola zruší neekologické kelímky v menze a igelitové tašky

Menzy Vysokého učení technického v Brně (VUT) přestanou používat běžné plastové kelímky, kterých v současnosti studenti spotřebují téměř půl milionu ročně. Od nového roku menzy přejdou na kelímky z ekologického materiálu. Škola plánuje také další ekologická opatření, nakoupí například automaty na vodu, ze kterých si studenti mohou plnit vlastní lahve, a igelitové tašky nahradí papírovými.

Od roku 2019 se budou studenti VUT setkávat v menzách pouze s kelímky z biologického, a snáze rozložitelného plastu. „Jednáme už ale i s výrobci papírových kelímků. Jakmile vyřeší otázku cejchování míry s Českou obchodní inspekcí, rádi bychom v budoucnu přešli na kelímky papírové,“ řekla ředitelka Kolejí a menz VUT Dagmar Vlčková.

V budoucnu by pak kelímky nemusely být potřeba vůbec, protože je nahradí automaty na vodu, kterou si studenti načepují do vlastních lahví. Automaty na vodu by se mohly objevit například v menzách v areálu Pod Palackého vrchem, na fakultách informačních technologií a strojního inženýrství, stejně jako na fakultě chemie.

Už teď je automat na stavební fakultě. Za půl roku provozu podle tiskové zprávy VUT pomohl ušetřit téměř čtyřicet tisíc PET lahví, což znamená zhruba jednu tunu plastu. Na VUT by chtěli také omezit celkovou spotřebu vody na kolejích a v menzách. Teď má VUT roční spotřebu zhruba za deset milionů korun.

Univerzita pomalu končí i s igelitovými taškami. Podle nové smlouvy o propagačních předmětech bude VUT odebírat už jen ekologické papírové tašky. „Už při nástupu na koleje naši studenti podepisují prohlášení, že se budou chovat ohleduplně a šetrně k životnímu prostředí,“ dodává mluvčí VUT Radana Kolčavová.

Mendelova univerzita vyzývá studenty, aby nevyhazovali jídlo

Menzy Masarykovy univerzity už, podle mluvčí školy Terezy Fojtové, jednorázové plastové kelímky nepoužívají. Balenou vodu z dávkovacích zařízení pijí studenti z recyklovatelných papírových kelímků.

Na Mendelově univerzitě v Brně se zase v rámci ekologického chování pustili do boje s plýtváním potravinami. Celý říjen v univerzitní menze sledovali, kolik se vyhazuje nedojeného jídla, a zjistili, že denně strávníci vyhodí přes devadesát kilogramů nedojezeného jídla. To je dvacet procent hmotnosti všech vydaných jídel. Tolik potravin by stačilo deseti lidem na čtyři dny.

Škola zahájila informační kampaň, která má zmírnit plýtvání potravinami. Kampaň využívá letáky i sociální sítě. „První den měla kampaň na studenty výrazný efekt. Ten ale postupně mizí. Momentálně je množství vyhazovaného jídla menší průměrně pouze o jeden kilogram,“ řekla vedoucí Ústavu marketingu a obchodu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity Lea Kubíčková. Univerzita prostřednictvím plakátů studenty vybízí například k tomu, aby si sami říkali o menší porce.

Ne všichni studenti letáky zaznamenali. „Plakátů jsem si moc nevšímala. Osobně se snažím jídlo dojídat a vybírat si to, co opravdu sním,“ řekla jedna ze studentek. Na sociálních sítích měla kampaň i negativní odezvu. Studenti pod příspěvek na oficiálních stránkách Mendelovy univerzity přidávali fotky jídel z menzy, které podle svých komentářů museli vyhodit, protože nebyla dobrá.