Radnice nevydává články opozičních zastupitelek, přestože jí to nařizuje zákon i soudy

Radnice v Častolovicích na Rychnovsku nerespektuje pravomocný rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové. Ten nařídil, aby městys ve svém zpravodaji zveřejnil články tří opozičních zastupitelek a zaplatil jim soudní výdaje. Ani jedno z toho ale radnice neudělala. Zákon nařizující radnicím zveřejňovat i opoziční názory přitom platí už pět let.

Video Události
video

Události: Radnice odmítla otisknout články opozice

Zastupitelka Častolovic Jarmila Novohradská (nestr.) píše o dění v obci, její články ale redakce radničního čtvrtletníku Zdroj hází do koše. „Ignorují to. Vždycky přišla nějaká odpověď s výmluvou, že se to tam nevejde, přitom jsme články vždy posílaly včas,“ říká Novohradská.

Ani další zastupitelka, Alena Bačíková, se v časopise za čtyři roky autorsky neprosadila. „Neotiskli ani slůvko. Ani fotografii,“ podotýká.

Oběma zastupitelkám došla trpělivost a podaly žalobu. Nejdřív okresní soud a po odvolání radnice i krajský soud rozhodly, že obec musí zveřejnit konkrétní tři články tří zastupitelek. „Soud dokonce označil některé věci za cenzuru,“ upozorňuje Bačíková.

„Územní samosprávný celek má zákonnou povinnost publikovat stanoviska a názory členů zastupitelstva, pokud o to požádají, i přesto že s nimi nesouhlasí,“ vysvětluje předseda Krajského soudu v Hradci Králové Jan Čipera.

Radnice neotiskla článek ani nezaplatila náklady

Radnice měla do tří dnů od nabytí právní moci také zaplatit žalobkyním 5500 korun za soudní výdaje. Za téměř dva měsíce od rozsudku však nic z toho neučinila. Ženy si proto texty vytiskly samy a vhodily lidem do schránek. Kvůli nezaplaceným soudním výdajům pak podaly návrh na exekuci.

Starosta Častolovic Zdeněk Praus (ANO) pozval ČT k rozhovoru, pak ale schůzku SMS zprávou zrušil. Po urgenci zaslal odpověď e-mailem: „Městys Častolovice plně respektuje rozhodnutí odvolacího řízení a příspěvky budou otisknuty v následujícím čtvrtletníku Zdroj. Soudní výlohy a poplatky budou zaplaceny.“ 

Novela tiskového zákona, která radnicím nařizuje zveřejňovat i opoziční názory, platí už pět let. „Cílem bylo zabránit zneužívání místních periodik většinou politické reprezentace na úkor menšiny,“ uvádí předseda královéhradeckého krajského soudu. 

Obecní noviny dokonce musí zveřejnit i text zastupitele, který vychází z nepravdivých informací a obsahuje mylný úsudek. Vydavatel na něj ale může reagovat.