Srovnání: Povodně 2002 v Praze a stejné místo dnes

Porovnejte: Ulice Prahy v srpnu 2002 a dnes

14. srpna roku 2002 dostihla Prahu povodňová vlna, která v předchozích dnech zaplavovala jižní Čechy. Voda z Vltavy se rozlila do ulic historických čtvrtí Starého Města a Malé Strany. Místa jako Kampa a okolí Karlova mostu, jindy přehlcená turisty, přikryla tichá vodní hladina. Voda nenávratně poškodila řadu historických domů, které odsoudila k demolici. Pražský Karlín se díky povodním a jejím následkům od základů proměnil. V některých pražských čtvrtích se mluvilo o nejhorších záplavách v historii. Porovnejte v galerii zaplavená místa před 15 lety a dnes.