Na Svatém Kopečku se znovu sešli Romové při tradiční pouti

Stovky lidí se sešly na Svatém kopečku u Olomouce při tradiční romské pouti. Akci už osmnáctým rokem pořádá olomoucká charita jako propagaci kultury Romů. Dorazili sem návštěvníci z různých koutů Česka, i když letos byla účast o něco nižší kvůli deštivému počasí.

Poutníky přivítal romský římskokatolický kněz Vojtěch Vágai, který poté sloužil mši svatou. Při ní zdůraznil hlavně projev milosrdenství, který papež František vyhlásil v katolické církvi tématem letošního roku. „Je důležité právě pro Romy uvědomit si, že člověk má před Bohem důstojnost. Tuto důstojnost by měli lidé mezi sebou navzájem respektovat,“ dodal Vágai.

Podle něj mají Romové stejně jako majoritní společnost povědomí o víře, byť praktikujících katolíků je mezi nimi menšina. Marie Kaskovová z Olomouce se pouti účastnila popatnácté: „Starší generace je hodně věřící, u mladších to už trošku mizí. Ale myslím, že každý z nás v sobě nějakého toho ducha má.“

Video Zprávy ve 12
video

Navzdory špatnému počasí dorazily na Svatý kopeček znovu stovky lidí

Na společenský rozměr pouti upozornila vedoucí charitního střediska pro etnické menšiny Khamoro Adéla Adámková. „Smyslem poutě je hlavně setkání Romů z celé České republiky a ze Slovenska, setkání rodin, jež spolu mohou strávit celý den. Dopoledne je duchovní, mohou odevzdat starosti Bohu, odpoledne je takové pozlátko se zábavou a koncerty,“ uvedla Adámková.

Dá se však očekávat, že právě odpolední program značně poznamená nepříznivé počasí, dodala reportérka Monika Fleischmannová.

Loni se pouti účastnilo zhruba 600 Romů. Jejím cílem je umožnit jim prezentaci romské kultury a tím přispět ke sblížení této menšiny s majoritní společností. Mnozí Romové se akce účastní pravidelně každý rok, míří sem také rodiče s dětmi od nejútlejšího věku až po mladistvé.