Pálava má novou přírodní památku. Je jí bývalé vojenské cvičiště

Vzácné rostliny a chránění živočichové našli na Pálavě kousek od Mikulova nové útočiště. Na místě bývalého vojenského cvičiště vznikla nová přírodní památka. Oblast získala příhodný název Na cvičišti a má rozlohu stovky fotbalových hřišť.

Poněkud nezvyklé místo, kudy dříve projížděla těžká vojenská technika, je ochranářsky velmi hodnotné. Právě v rozježděných brázdách a někdejších zákopech se zabydlují různí ptáci i hmyz. „Na tomto území je pravděpodobně nejsilnější populace bource trnkového v republice. Jde o nočního motýla, který využívá mladé hlohy do stáří pěti let,“ popsal specifika výskytu celoevropsky chráněného motýla vedoucí Správy CHKO Pálava Jiří Kmet.

Paradoxně tak nejvíce poničená místa jsou v rámci nové přírodní památky nejvýznamnější, protože díky nim je v lokalitě různorodé prostředí. Žije tam kromě bource trnkového dalších 40 druhů zvláště chráněných živočichů.

„Chceme, aby se zde nadále udrželo co možná nejrozmanitější prostředí. V severní části proto budeme vyřezávat náletové dřeviny, někde jsme už začali s pastvou ovcí a koz, které pomáhají udržovat zdejší trávníky,“ popsal Kmet.

Přístup do přírodní památky není omezený

Nová padesátihektarová přírodní památka Na cvičišti leží asi dva kilometry severovýchodně od Mikulova. Kategorie přírodní památka v české legislativě představuje jednu z forem územní ochrany menších, člověkem ovlivněných území. Přístup do ní není ze zákona nijak omezený.

Na Pálavě už existuje patnáct takových speciálně chráněných oblastí. Vyhlášením přírodní památky Na cvičišti ochranáři zabránili například zbudování golfového hřiště, které v daných místech mohlo stát.

CHKO Pálava má rozlohu zhruba 83 kilometrů čtverečních, vyhlášena byla v roce 1976. Ceněné jsou v ní především biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí a lesostepí, také teplomilných doubrav a suťových lesů vyvinutých na vápencových kopcích Pavlovských vrchů.