Karviná je pro rozšíření těžby. Obětuje část Starého Města

Karvinští radní vydali souhlas s rozšířením těžby do lokality Staré Město. Schválili posudek EIA, který se zabývá vlivy záměru na životní prostředí. Pokud celý proces skončí povolením báňského úřadu, bude mít Důl Karviná zajištěnou těžbu do roku 2023. Jedná se o více než šestnáct milionů tun uhlí. Zástupci ministerstva životního prostředí a radnice ve čtvrtek seznámili se studií EIA obyvatele.

Důl Karviná
Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

Původně přišlo OKD s plánem, který měl prodloužit životnost Dolu Karviná do roku 2035 a zasáhnout mnohem větší území. Těžaři ale záměr zredukovali na jednu třetinu mimo jiné kvůli podmínkám karvinské radnice. "OKD vyhovělo všem našim podmínkám, proto jsme se vyslovili pro těžbu. Podstatné je, že budou zajištěna pracovní místa v hornictví," uvedl náměstek primátora Karviné Miroslav Hajdušík. Tvrdí, že město ještě není na okamžitý útlum dolů připravené. "Kraj sice začíná se stavbou nové průmyslové zón Nad Barborou, kde by mělo vzniknout dva až tři tisíce pracovních míst, to ale ještě nějaký rok potrvá," řekl Hajdušík.

Karviná trvala na zachování průmyslové zóny

Jednou z podmínek města bylo to, že dolování neovlivní průmyslovou zónu Nové Pole, ve které pracuje přes dva tisíce lidí. "Obávali jsme se, že pokud by byli podnikatelé, kteří tam působí vykoupeni, přesídlili by mimo Karvinou a město by o tato pracovní místa přišlo," řekl Hajdůšík. OKD se zároveň zavázalo, že zajistí monitorování území a v případě jakýchkoliv poklesů těžbu v blízkosti Nového Pole ještě omezí. Těžaři také ušetří rybníky zařazené do evropské soustavy chráněných území Natura 2000.

Video Studio ČT24 - Veřejné projednávání záměru rozšíření těžby v Karviné
video

Veřejné projednávání rozšíření těžby v Karviné

Redukovaná varianta bude mít dopad na dvě třetiny území Starého Města. Nejvíce zasáhne Lešetínskou ulici, kde jsou rodinné domy. OKD začala s přípravami na rozšíření těžby už v roce 2012. Do roku 2013 vykoupila kolem tří set dotčených vlastníků. Pak výkupy zastavila. "V současné době řešíme demolice již vykoupených domů a vypořádáváme se s majiteli některých zůstatkových pozemků. Další výkupy vyplynou z toho, zda a v jakém rozsahu bude hornická činnost povolena," uvedl ředitel pro rozvoj revíru Radim Tabášek z OKD. Povolení rozšíření těžby podle něho zajistí práci téměř šesti tisícům zaměstnanců Důlního závodu 1, jehož součástí je lokalita Karviná-Staré Město a část Orlové. Více než dva tisíce jich je z Karviné.

Obyvatele Starého Města zajímají hlavně výkupy

Lidé ze Starého Města se na veřejném projednávání záměru zajímali hlavně o to, zda a kdy OKD vykoupí jejich domy. Oblast se sice z části vylidnila, ale vedle domů určených k demolici pořád žijí lidé. Lokalita je tak zcela neatraktivní a neperpektivní. Pokud by chtěli dům prodat a odstěhovat se jinam, jedinou šancí je, že je vykoupí OKD. Bude ale záležet na tom, jak silně by měli být těžbou ovlivněni.

S dalšími výkupy ale firma ještě čeká. "Zásadní bude stanovisko ministerstva životního prostředí k pokračování těžby. Pokud bude doporučující, požádáme báňský úřad o povolení hornické činnosti. Nedílnou součástí žádosti je vypořádání se všemi majiteli nemovitostí, kteří budou těžbou ovlivněni, dotčeni, případně ohroženi," ujistil Tabášek.

Na veřejné jednání přišlo asi 120 lidí, byli mezi nimi příznivci i odpůrci těžby, kteří například připomínali, že v devadesátých letech se město s OKD dohodlo, že na pravém břehu Olše se těžit nikdy nebude. Obávají se dalších silných otřesů. Někteří lidé kritizovali dosavadní způsob výkupů. Podle náměstka Hajdušíka má další těžba zaryté odpůrce, většina obyvatel je však pro její pokračování. Záměr bude mít dopad také na město Orlová, jejíž představitelé se s těžaři už také dohodli. Pokud dostane OKD povolení, dobývání pod Starým Městem by mohl začít příští rok.