Referendum o spalovně v Jihlavě nakonec bude

Jihlava - Referendum v Jihlavě ke stavbě spalovny komunálního odpadu by se mělo konat příští rok na podzim. Na návrh odpůrců spalovny o tom rozhodl Krajský soud v Brně. Jihlavský magistrát ale s rozhodnutím nesouhlasí a chystá kasační stížnost - krajský soud se totiž podle mluvčího magistrátu nezabýval věcnými připomínkami města.

Spalovat v Jihlavě odpadky, nebo najít jiné řešení? Rozhodnout by měli přímo obyvatelé krajského města. Na žádost odpůrců spalovny soud rozhodl o tom, že společně s krajskými volbami na podzim 2016 proběhne i místní referendum. Katarína Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, ale připomněla, že rozhodnutí soudu není konečné, protože proti němu existuje opravný prostředek. Tímto opravným prostředkem je kasační stížnost, kterou město plánuje podat.

Vít Prchal, odpůrce spalovny a člen přípravného výboru referenda k rozhodnutí Krajského soudu v Brně, teď uvedl, že referendum mělo být vyhlášeno už dávno, ale nedošlo k tomu kvůli obstrukčním krokům magistrátu. 

Přípravný výbor referenda a aktivisté ze sdružení Společně pro Vysočinu totiž původně chtěli referendum o odpadech uskutečnist už s loňskými obecními volbami. To se jim ale kvůli sporům s radnicí prosadit nepodařilo - magistrát Jihlavy loni odmítl zařadit hlasování o referendu na pořad jednání zářijového zastupitelstva. 

Podpisy pro referendum - někdo se podepsal i vícekrát

V Jihlavě sesbírali aktivisté pro referendum o odpadech 4356 platných podpisů, tedy dostatek. Úředníci magistrátu po první kontrole uvedli, že nějaké podpisy chybí, a aktivisté pak přidali podepsané archy. Následně je úředníci požádali o další doplnění návrhu, protože podle nich nebyly věrohodně vyjádřeny náklady spojené s referendem, vadily jim i některé formulace.

Členové přípravného výboru referenda ale tehdy uvedli, že podle nich je návrh v pořádku. Žaloba na postup magistrátu byla podána ke krajskému soudu loni v srpnu. Magistrát zase vyměřil pokuty 135 lidem, kteří návrh referenda podepsali vícekrát.

Termín konání referenda soud nejprve nestanovil s tím, že by to připadalo v úvahu až tehdy, kdyby nekonalo jihlavské zastupitelstvo. Pak ho vyhlásil na 13. prosince. Proti vyhlášení referenda se odvolala jihlavská radnice a proti termínu konání i přípravný výbor. Nejvyšší správní soud letos na jaře vrátil záležitost k projednání Krajskému soudu v Brně. 

Jaká spalovna by ve městě vlastně měla být? 

Podle dříve zveřejněných představ Jihlavy, kraje Vysočina i dalších obcí z regionu mohla v Jihlavě vzniknout obří celokrajská spalovna s roční kapacitou až 150 000 tun odpadu. Vyráběla by teplo a elektřinu. 

Poté, co se zvedla vlna odporu, začala Jihlava mluvit jen o malé městské spalovně. Aktuálně ale zatím o ničem nerozhodla a čeká na vypracování nové strategie nakládání s odpady. Katarína Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, v této souvislosti uvedla, že město v současnosti nepřipravuje výstavbu žádného zařízení - a to ani velkého, ani malého. „Což se ale těžko dokazuje - můžete dokázat, že něco připravujete, nemůžete dokázat, že něco nepřipravujete,“ uvedla Katarína Ruschková.

„Až budou na stole varianty řešení, potom opět chceme otevřít diskusi s občany. Ve chvíli, kdy žádné varianty nejsou, zavírat si dveře nešťastným rozhodnutím v referendu je velmi nebezpečné,“ konstatoval Radek Tulis, mluvčí Magistrátu města Jihlavy.

Jsou otázky pro referendum stále aktuální?

Odpůrci spalovny si myslí, že komunikace magistrátu s veřejností je nedostatečná. Přestože se referendum o dva roky posunulo, na aktuálnosti otázek se podle nich nic nemění. Podle Víta Prchala, odpůrce spalovny a člena přípravného výboru referenda, se vše mohlo vyřešit už dávno, kdyby magistrát spolupracoval a neprosazoval několik let výstavbu obrovské spalovny. Právě plán na velkou spalovnu byl totiž podle něj impulzem ke snahám vyhlásit referendum. 

Katarína Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, ovšem naopak uvedla, že dvě třetiny otázek pro referendum jsou dnes už naprosto neaktuální. „Navíc ho považuju v tuto chvíli za velmi neaktuální také proto, že rozhodujeme bez znalosti nového zákona o odpadech,“ řekla Katarína Ruschková. 

Stačilo by místo spalovny jen důsledně třídit odpad?

Podle magistrátu je referendum zbytečné. Stálo by asi 1,5 milionu korun. Takové peníze chce město raději investovat do dalšího zlepšování třídění odpadů.

Vít Prchal, odpůrce spalovny a člen přípravného výboru referenda, vidí jako důležité zlepšit motivaci lidí, aby odpad třídili. „Aby byl jasně stanoven, i časově, systém motivačního třídění odpadu. Aby občan věděl, že v delším časovém horizontu může být odměněn nižšími poplatky za odpady,“ řekl Vít Prchal.

Mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis ale připomněl, že vždy bude určité procento lidí, kteří odpad třídit nebudou, a bude taky vždy určité procento odpadu, které vytřídit nelze - a právě tyto záležitosti chce magistrát také řešit.

Video Referendum o spalovně v Jihlavě bude
video

Referendum o spalovně v Jihlavě bude