Krkonoše se vzpamatovávají z vichřice

Krkonoše - Obrovské škody v lesích jsou v Krkonoších. Jedny z největších polomů jsou mezi Pecí pod Sněžkou a Horní Malou Úpou. Mnoho stromů je nalomených a hrozí, že se zřítí.

K polomu došlo i na Rýchorech ve východní části Krkonoš v nadmořské výšce 800 metrů. Stoleté stromy na desítkách hektarů prohrály souboj s vichřicí. V celém národním parku pak leží tisíce vyvrácených zdravých stromů, odhadem 50 000 m3 dřeva. Víc než polovina z roční předpokládané těžby.

„Jihozápadní vítr, který přišel, je pro Krkonoše naprosto výjimečný a způsobil tady dost velikou katastrofu,“ říká ředitel Správy KRNAPu Jiří Novák. Pod Sněžkou dokonce podle lesníka Josefa Palounka vítr zlámal stromy od hranice kleče až dolů do údolí.

„V první řadě musíme zprůchodnit veškeré cesty, které vedou k horským boudám a zařízením, tak aby mohla probíhat případná rekreace a zásobování. Pokud nám to počasí dovolí, tak se okamžitě pustíme do zpracování kalamity,“ plánuje další postup Jiří Novák. Škody po vichřici budou podle ředitele Nováka napravovány desítky let.

Krkonoše pustošila největší smršť za posledních 40 let. Padlé smrky zavalily a zničily mladší výsadbu. V Krkonoších se budou s kalamitou potýkat do srpna.