Pardubický kraj zažehnal rozpad záchranné služby

Pardubice - Externí lékaři záchranky Pardubického kraje dostanou přidáno. O peníze bojovali už řadu měsíců, a několik desítek z nich už dokonce pohrozilo odchodem. Polepší si asi o dvacet korun na hodinu. Další navýšení platů je čeká od 1. ledna příštího roku. Kraj nakonec vyšel jejich požadavkům vstříc a zabránil tak kolapsu zdravotní záchranné služby v kraji.  

Přidejte nám, nebo přestaneme sloužit. Tak hrozili externí lékaři záchranné služby svým nadřízeným. Po dlouhých vyjednáváních nakonec svých požadavků dosáhli. Kraj jim navýšení mezd odsouhlasil. „Když budu mluvit za lékaře, kteří pracují v pardubické Krajské nemocnici, tak mzda za službu na záchrance byla výrazně menší, než je mzda za výkon pohotovostní služby v nemocnici,“ říká externí lékař ZZS Pardubického kraje Miloslav Pirkl.

Krajský úřad svým rozhodnutím odvrátil kolaps záchranné služby v regionu. „My pracujeme se sedmdesáti pěti úvazky lékařů a z nich pouhých dvacet osm umíme naplnit vlastními silami,“ přiznává ředitel ZZS Pardubického kraje Marek Obrtel. „Tím, že nám kraj vyhověl, tak odvrátil odchod asi čtyřiceti lékařů,“ uvádí Miloslav Pirkl. „Momentálně došlo k navýšení o dvacet korun za hodinu služby a od nového roku bude ta částka ještě navýšena,“ informuje pardubická radní odpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová.

Video Reportáž Erika Knajfla
video

Reportáž Erika Knajfla

Externí lékaři záchranné služby patřili mezi vůbec nejhůře placené zdravotníky v Pardubickém kraji, uznává radní Tauberová. „Proto jsme se dohodli i na tom, že vzniknou pravidla, která pak budou kopírovat systém kmenových lékařů, aby odměňování lékařů bylo spravedlivé,“ uzavírá Tauberová.  

Situaci se tedy po dlouhých měsících dohadů podařilo uklidnit. Výjezdy záchranné služby tak už nejsou ohroženy nedostatkem lékařů.