První pobytové zařízení pro autisty v ČR

Praha - Občanské sdružení APLA otevřelo v Libčicích nad Vltavou dům pro děti a dospělé s autismem. Je prvním pobytovým zařízením tohoto typu v republice. Autisté většinou nemůžou být v běžných sociálních ústavech ani psychiatrických léčebnách. Nevyrovnaná povaha autistů a jejich neschopnost navázat normální sociální vztahy jim často brání uplatnit se ve větším kolektivu a vhání je do společenské izolace. 

Šestnáctiletý Martin je autista. Když u něj dojde k záchvatu, je silně agresivní. Před dvěma lety jej matka přestala zvládat. Proto hledala místo, kde by se o jejího syna postarali. Její úsilí však bylo dlouho neúspěšné. Až prvního října našel Martin stálý domov v Libčicích nad Vltavou. „Toto zařízení pro mě znamená mnoho, protože péče o syna byla velmi náročná. Znamenalo to být u něj dvacet čtyři hodin denně,“ svěřuje se maminka Martina Jana Pospíšilová.   

Autismus je postižení ovlivňující fungování mozku. Zhruba polovina lidí s tímto handicapem nemluví, nejsou schopni navázat plnohodnotné vztahy s vrstevníky, a když se dostanou do situace, kterou neumí řešit, často ji řeší agresí nebo sebezraňováním. A to je právě důvod, proč nemohou trvale žít v sociálních ústavech ani psychiatrických léčebnách. „Tyto ústavy nejsou schopny personálně zvládnout agresivní chování autistů a předcházet mu. Příčinou je fakt, že nejsou klientovi schopni umožnit individuální přístup,“ říká ředitelka občanského sdružení APLA Magdalena Čáslavská. „Psychiatrické léčebny se brání autistům a tvrdí, že agresivita není nemoc, ale stav - a že nemají tudíž co léčit,“ dodává terapeut Hynek Jůn. 

Video Reportáž Ivany Šmelové
video

Reportáž Ivany Šmelové

Zařízení v Libčicích je zatím jediné, které může poskytnout autistům trvalou individuální péči. O šest klientů se bude starat dvanáct osobních asistentů. „Mým úkolem je Martina doprovázet hlavně při všech činnostech. Když u něho dojde k incidentu, tak ho omezit tak, aby se nic nestalo,“ vysvětluje osobní asistent Tomáš Hudec. 

Pokud se občanskému sdružení APLA podaří sehnat peníze, chce zprovoznit další podobné domy. V ideálním případě celkem dvanáct domácností, kam by se postupně mohlo nastěhovat až čtyřicet klientů.

/*json*/{"map":{"lat":50.197712,"lng":14.363643,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.197712,"lng":14.363643,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/