Účetní okrádala vlastní školu

Hradec Králové - Dramatický závěr školního roku prožívají na královéhradecké obchodní akademii, kterou řídí krajský úřad. Auditoři zjistili, že škole chybí téměř milion korun. Na svůj soukromý účet si tyto peníze postupně převedla bývalá účetní. A částka nemusí být konečná, audit totiž ještě není uzavřený. Na další statisíce chybí doklady, navíc účetnictví není úplné.

Zatímco se studenti hradecké obchodní akademie těší na vysvědčení, vedení školy zažívá pohromu. V pokladně chybí devět set padesát tisíc korun, které si bývalá účetní postupně poslala na svůj soukromý účet. Dalších vyplacených čtyři sta třicet šest tisíc auditor nemohl ověřit, účetnictví není úplné. „Školská rada zjistila pochybení při vedení účetnictví a předběžná zpráva naznačuje finanční ztrátu,“ uvádí předseda školské rady Obchodní akademie Hradec Králové Petr Voda. Ředitel akademie Robert Toman se k případu odmítl vyjádřit. „Zatím je to v šetření,“ zdůvodnil své mlčení.   

Podle předsedy rady účetní vyráběla falešné faktury a snažila se zpronevěru zpětně maskovat. Auditor zpochybnil účinnost vnitřní kontroly a připustil, že na to mohl mít vliv i souběh funkcí. Účetní byla současně hospodářkou. Jinde tyto pozice zastávají dva lidé a vzájemně se kontrolují. „Tím kontrolním orgánem je ředitel školy, který přece musí spolupodepisovat, musí schvalovat, čili je to jeho rozhodnutí, jak ustanoví funkci,“ poznamenal radní Královéhradeckého kraje Jiří Nosek.  

Video Reportáž Vlastimila Weinera
video

Reportáž Vlastimila Weinera

Akademie účetní propustila. Podle předsedy školské rady si peníze posílala zřejmě několik let. Na zpronevěru se mohlo přijít dřív, řekl zástupce kraje. „Několik školských rad se neuskutečnilo, protože pan ředitel neudělal prostor pro společné jednání a nevytvořil ani podmínky, abychom mohli komunikovat blíž,“ říká zástupce kraje ve školské radě Obchodní akademie Hradec Králové Rudolf Dus. Krajský radní Jiří Nosek ho doplnil oznámením, že ředitel akademie bude zřejmě odvolán.