V Ostravě soutěžili mladí novináři na téma ekologie

Ostrava - Mladí novináři soutěžili na téma ekologie. Soutěž pro studenty ostravské polonistiky a Vysoké školy báňské připravilo regionální oddělení Syndikátu novinářů České republiky. Cenou pro vítěze bude studijní cesta do Polska, kterou připravil právě polský konzulát.

Do novinářské soutěže se přihlásilo 54 prací. To potvrzuje skutečnost, že mladí lidé si uvědomují, jak vážná je situace. „Každý, kdo žije tady v Ostravě a v tomto regionu, ví v jak špatném stavu je životní prostředí. Nikomu by to nemělo být lhostejné, proto se snažíme oslovit i mladou generaci, aby si mladí lidé uvědomili, že řešení této otázky je také v jejich rukou,“ vysvětlila téma soutěže Martyna Radłowska-Obrusnik z ostravského regionálního oddělení Syndikátu novinářů ČR.

V mnoha soutěžních pracích autoři také upozornili na to, že ekologie není jen záležitostí České republiky a našeho regionu, ale týká se také spolupráce s Polskem a Slezským vojvodstvím. Soutěž proběhla pod patronátem Generálního konzulátu PR v Ostravě. Anna Olszewska, generální konzulka PR v Ostravě přivítala zájem studentů o příhraničí: „Chtěli bychom, aby to nebyla ojedinělá událost, kdy mladí novináři, studenti se zabývají problematikou polsko-českého příhraničí v souvislostí s ochranou životního prostředí.“

Video Reportáž
video

Reportáž

Polská verze 

Ekologia po raz kolejny była tematem konkursu dziennikarskiego, ktory dla studentów ostrawskiej polonistyki oraz Wyższej Szkoły Górniczej przygotował oddział regionalny stowarzyszenia dziennikarzy RCz. Na konkurs dla dziennikarzy wpłynęły 54 prace. Fakt ten potwierdza, że młodzi ludzie są świadomi wagi problemu, jakim staje się ekologia. „Każdy z nas tutaj mieszkających w Ostrawie i w naszym regionie wie, w jak złym stanie znajduje się środowisko naturalne. Nikomu nie powinno być to obojętne i dlatego chcemy uwrażliwić młodą generację na to, że również w ich rękach leży rozwiązanie tego problemu,“ mówi Martyna Radłowska-Obrusnik z ostrawskiego oddziału regionalnego Stowarzyszenia Dziennikarzy RCz.

W wielu pracach zaznaczono także, że problem ten nie jest tylko sprawą Czech i regionu, ale jest to również kwestia współpracy z Polską i Województwem Śląskim. Konkurs objął patronatem Konsulat Generalny RP w Ostrawie. Annę Olszewską, konsul generalną RP w Ostrawie, cieszy zainteresowanie studentów tym tematem: „Chcielibyśmy, aby to nie był jeden przypadek, kiedy młodzi dziennikarze czy studenci zajmują się problematyką dotyczącą polsko-czeskiego pogranicza, a zarazem bardzo ważnego tematu, jakim są kwestie dotyczące ochrony środowiska naturalnego człowieka.“ Nagrodą dla zwycięzców będzie ufundowana przez konsulat podróż studyjna do Polski.

Mladí novináři
Mladí novináři
Více fotek
  • Mladí novináři autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2544/254320.jpg
  • Ostravsko autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2544/254321.jpg