Karlovy Vary přišly při exekuci o majetek

Karlovy Vary – Při včerejší exekuci v sídle občanské poradny v Karlových Varech došlo podle magistrátu k omylu a exekutoři zabavili i jeho majetek. Situací se už zabývá právní odbor města a bude chtít své věci zpět.

Ani varování předáků romské organizace neodradilo zástupce exekutorského úřadu, aby z kanceláře poradny nechal vynosit veškeré vybavení. „Všechny tyhle stoly, to je majetek města. My si to dáme dohromady s městem,“ uvedl tajemník Občanské poradny Karlovy Vary Stanislav Sivák a předseda Romského občanského sdružení Karlovy Vary Ladislav Bílý zdůraznil: „Berou cizí věci.“

Video Reportáž Antonína Bruštíka
video

Reportáž Antonína Bruštíka

O exekuci požádal krajský úřad. Romské občanské sdružení mělo porušit podmínky pro čerpání dotace. Projekt na vzdělávání Romů se nevydařil a úřad chtěl peníze zpět. Prostory už má ale v pronájmu občanská poradna. „Ten exekutor vnikl do sídla jiné organizace,“ dodal Stanislav Sivák.

Kromě nábytku zabavil exekutor i počítače občanské poradny, podle tajemníka organizace byla v počítačích citlivá data o klientech. Úředníci města potvrdili, že z kanceláří poradny zmizel majetek, který organizaci půjčili. Zástupce exekutora o svém rozhodnutí na místě mluvit nechtěl. Podle mluvčí Exekutorské komory Petry Báčové se však město může bránit: „Může podat u exekutora návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a to do třiceti dnů. Současně musí doložit své vlastnictví k té předmětné věci.“

„Naše právní oddělení se obrátí na exekutorskou kancelář, aby nám majetek vrátila. Pokud tak neučiní, budeme nuceni bránit se soudní cestou,“ ujistila mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary Michaela Kousalová a nezávislý advokát Martin Tocik potvrdil: „Pokud exekutor uzná, že věci, které exekuoval, dlužníkovi nepatří, je povinen je vydat. Je povinen to dát do původního stavu.“

Občanská poradna teď nemůže poskytovat své služby. Její zástupci se bojí, aby tak neporušili podmínky pro čerpání dotací, které na provoz dostávají.