Bauhaus v Brně sice otevřel, opět ale hrozí zavření

Brno - Společnost Bauhaus chce vymáhat škody, které jí způsobily průtahy s otevřením nové prodejny v Brně-Ivanovicích kvůli sporům s občanskými sdruženími. Vyčíslil je na 130 milionů korun. Po kom a jak bude ztrátu vyžadovat, ještě neví, a přenechá rozhodnutí právníkům. Aktivisté ale boj proti Bauhausu nevzdávají a znovu budou usilovat o zavření prodejny.

„Škoda vznikla jak nám, tak investorovi, který nedostával nájem za více než rok, kdy byla prodejna postavená, ale zavřená,“ uvedl jednatel společnosti Aleš Pacal. Ušlý zisk z prodeje vyčíslit nedokázal. Bauhaus v Česku dosud provozoval sedm prodejen, tržby za rok 2010 činily 3,33 miliardy korun a zisk 196 milionů. Bauhaus musel také platit mzdy zaměstnancům, které před více než rokem a půl najal a před prázdninami nakonec propustil.

Otevřením prodejny, která v pondělí získala kolaudační rozhodnutí, však nekončí spor s aktivisty. Ti se obrátili na soud, protože podle nich autorizovaný inspektor postupoval svévolně a nezákonně, když vystavil certifikát suplující stavební povolení. Zvláštní senát složený ze soudců Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu však rozhodl, že certifikáty autorizovaných inspektorů se nemá zabývat soud, ale nejprve stavební úřad. Tím bylo zrušeno předběžné opatření Městského soudu v Praze 4, který musel na základě tohoto rozhodnutí žaloby proti certifikátu zamítnout. Nyní se měl certifikáty zabývat stavební úřad v Ivanovicích, vyžádali si je však úředníci brněnského magistrátu.

Podle Jiřího Koželouha z hnutí Nesehnutí jde o selhání brněnských úřadů, které nezvládly chránit práva místních občanů. Trvá na tom, že Bauhaus byl postaven v rozporu s územním plánem a na základně certifikátu, který byl vydán v rozporu se stavebním zákonem. „Budeme se v souladu se zákonem domáhat opětovného ukončení provozu prodejny. Bauhaus zneužil děr v zákoně a tam, kde to nešlo, zákony porušoval,“ uvedl Koželouh. Aktivisté bojují proti stavbě již řadu let kvůli původním obavám z nárůstu těžké dopravy, zvýšeného hluku a emisí.

Zatímco podle Pacala se ukázalo, že právo je na straně Bauhausu a že společnost dodržela všechny zákonné normy, Nesehnutí tvrdí, že Bauhaus porušil územní plán tím, že prodejní plocha je větší než povolená, že načerno bylo vztyčeno osvětlení areálu. Odvolává se také na usnesení ombudsmana, že šlo o zneužití institutu autorizovaného inspektora. Ten byl doplněn do zákona v roce 2008, aby povoloval menší stavby, které nevyvolávají kontroverzi.

Otevřená prodejna má nyní 100 zaměstnanců, z toho 27, kteří byli propuštěni. Další propuštění váhají, zda se mají vrátit. Cílový stav je 150 zaměstnanců.

Spory o ivanovický Bauhaus

2004 – Začínají první jednání o stavbě hobbymarketu. Zastupitelstvo městské části Ivanovice nejprve stavbu schválilo, ale postoj radnice se posléze změnil. Studenti Masarykovy univerzity provedli mezi obyvateli Ivanovic průzkum, kde převažoval odmítavý postoj vůči stavbě.

2006 – Brněnský magistrát stavbu povolil. Proti tomuto rozhodnutí podala ivanovická radnice žalobu ke krajskému soudu. „Chtěli bychom, aby krajský soud vydal předběžné opatření o tom, že zatím nelze zahájit stavbu, aby se nestalo jako v několika dalších případech v republice, že občané žalobu vyhrají, ale mezitím už supermarket stojí, “ uvedla v roce 2007 tehdejší starostka Ivanovic Eva Slavíková.

2007 – Ivanovická radnice pod vedením starostky Jany Bohuňovské (ODS) žalobu stahuje. Přípravné práce před zahájením stavby byly pozastaveny kvůli nedostatkům v žádosti o stavební povolení. Územní rozhodnutí ale bylo stále platné.

2008 – Krajský soud zrušil územní rozhodnutí, protože magistrát nepřizval k jednání všechny dotčené strany.

2009 – Magistrát města Brna schvaluje záměr výstavby. Občané Ivanovic jsou stále proti výstavbě a nejvíce jim vadí zamýšlená plocha obchodu. Podle schváleného územního plánu na místě nemůže stát obchod s prodejní plochou nad deset tisíc metrů čtverečních. Investor proto údajně rozdělil budovu na více částí a některé z nich označil jako sklady nebo zahradu. „Skutečná prodejní plocha bude větší. Upozorňujeme na to už tři roky,“ sdělila tehdejší ivanovická zastupitelka Eva Slavíková.

2010 – V květnu si investor opatřil certifikáty od autorizovaného inspektora Milana Teigisera, který umožňoval obejít stavební řízení a v červnu začít stavět. Občanská sdružení se proto znovu obrátila na soudy. V červenci vydal Obvodní soud pro Prahu 4 předběžné opatření o zastavení všech stavebních činností. Žalobu proti certifikátu autorizovaného inspektora ale mělo podle soudu rozhodnout ministerstvo pro místní rozvoj. Spor tak skončil kasační stížností u Nejvyššího správního soudu, předběžné opatření bylo zrušeno a v září již stavba pokračovala zase bez omezení.

2011 – Pražský městský soud vydal v září předběžné opatření přiznávající odkladný účinek žalobě proti autorizovanému certifikátu. Jinými slovy nesměl být hobbymarket dostavěn a otevřen. V říjnu byly v areálu vztyčeny sloupy osvětlení a pracovníci Bauhausu naváželi do nezkolaudované budovy zboží i přes zákaz pražského soudu. V prosinci hrozí zástupci Bauhausu mezinárodní arbitráží, pokud budou muset stavbu odstranit. Škody vyčíslili na více než dvě miliardy korun.

2012 – V červnu propustil ivanovický hobbymarket sedmdesát sedm svých zaměstnanců. Propuštění zaměstnanci v srpnu uspořádali protestní blokádu silnice v Ivanovicích. Prý se stali rukojmími soudů a občanských sdružení ve sporu o stavbu Bauhausu. V září vydal Nejvyšší správní soud průlomové rozhodnutí. Spory o certifikáty autorizovaných inspektorů by nadále měl rozhodovat příslušný stavební úřad. V říjnu ivanovický stavební úřad obchodní centrum zkolaudoval.