Spor o pozemky komplikuje rozvoj Kutné Hory

Praha - Spory o pozemky znemožňují radnici v Kutné Hoře na dvou sídlištích stavět nová parkoviště a hřiště. Nemůže ani opravovat bytové domy. Pozemky na sídlišti Šipší jsou součástí konkurzu a město nemá doklad, který by prokázal, že je jejich vlastníkem. V druhém případě zase odkup blokuje soukromá firma, která požaduje příliš vysokou cenu.

Ostravská firma Unimex Invest vlastní v Kutné Hoře pozemky v okolí dvou bytových domů. Získala je v dražbě, protože nabídla vyšší cenu než město. Teď se s ním soudí. „Firma chce po městu cenu zhruba trojnásobnou, než za kterou je tehdy koupila. Zároveň mluví o tom, že se město bezdůvodně obohatilo tím, že ty pozemky užívá,“ říká starosta Kutné Hory Ivo Šanc. 

Dva a půl milionu za pozemky město platit odmítá. Musí proto čelit žalobě. Soukromník se zlobí, že jsou mu teď pozemky k ničemu. Původně na nich chtěl vybudovat placené parkoviště. „Žádáme náhradu za to, že město má bez právního důvodu stavby na našem pozemku a díky tomu my tyto pozemky nemůžeme žádným způsobem užívat,“ stojí v prohlášení firmy Unimex Invest.

Pokud by firma chtěla, mohla by si své pozemky oplotit a lidé by se pak ke svým bytům jen těžko dostávali. Vedení města se teď bojí, aby podobný problém nenastal taky na sídlišti Šipší. Státní statek Čáslav, který pozemky na sídlišti vlastnil, je teď v konkurzu. Starosta tvrdí, že novým vlastníkem by se mělo automaticky stát město. „Někdy v 70. letech ten státní statek uvedený pozemek poskytl městskému národnímu výboru pro výstavbu sídliště. Bohužel nejsou k dohledání dokumenty, které by tento převod doložily,“ přiznává Ivo Šanc. „Oni by museli předložit nějaké hospodářské smlouvy o převodu vlastnictví, já jsem žádný doklad, který by to prokazoval, neviděla,“ zdůrazňuje správkyně konkurzní podstaty Hana Záveská. 

Pokud město nedoloží, že je skutečně vlastníkem sporných pozemků, správkyně je nabídne k prodeji. Koupit je pak bude moci kdokoliv. Radnice se teď chystá podat k soudu žalobu. Chce, aby pozemky na sídlišti Šipší vůbec nebyly předmětem vyrovnání a aby byly na město převedeny bezplatně.

Video Reportáž Lucie Rosí
video

Reportáž Lucie Rosí