Průmyslový polokruh: V Holešovičkách pod zemí, všude mimoúrovňově

Praha – Vycházející hvězdou pražské silniční dopravy je přestavba tzv. Průmyslového polookruhu. Protože město zatím nemůže stavět východní část Městského okruhu, začalo se soustředit na alternativní trasu, která už existuje, zatím ji však zdržují semafory a některé úseky s nízkou kapacitou. Jejich úprava tak, aby se řidiči dostali od ústí tunelu Blanka až ke Štěrboholské radiále, bude stát 6,5 miliardy korun, nejnáročnější součástí má být zahloubení ulice V Holešovičkách.

Kolem Prahy za 6,5 miliardy

S využitím Průmyslového polookruhu jako náhrady chybějící východní části vnitřního okruhu Prahy přišel primátorský náměstek pro dopravu Josef Nosek již na počátku měsíce. Nyní upřesnil, jakými úpravami by měly jeho části projít. Polookruh vede po stávajících ulicích V Holešovičkách, Liberecká, Kbelská a Průmyslová. Téměř v celém úseku mají řidiči k dispozici 2+2 jízdní pruhy, současně je ale brzdí úrovňové křižovatky a v části trasy také nízký rychlostní limit.

CENA ÚPRAVY PRŮMYSLOVÉHO POLOOKRUHU

  • mimoúrovňové křižovatky Poděbradská a Kolbenova: 2,7 mld.
  • rozšíření Průmyslové: 300 mil.
  • zahloubení V Holešovičkách včetně křižovatky Povltavská: 3,2–3,5 mld.

Město proto začalo připravovat několik staveb, které umožní plynulý průjezd po celém polookruhu od ústí tunelového komplexu Blanka až ke Štěrboholské radiále. Ve Kbelské ulici by měly místo stávajících úrovňových křižovatek řízených světly s Poděbradskou a Kolbenovou ulicí vzniknout mimoúrovňová křížení. Problémy s ulicí V Holešovičkách, která vede středem vilové čtvrti a není možné jakkoli zvýšit její kapacitu, potom má vyřešit její zahloubení. Kvůli němu se ovšem pražští řidiči musí připravit na rok trvající omezení provozu v této přetížené ulici. „Zahloubení by muselo probíhat za provozu. Na jednu stavební sezonu, kdy by se zahloubila jedna polovina ulice V Holešovičkách, by se zúžila komunikace na 1+1 pruh. Ale jakmile bychom první část dali pod zem, tak už dole máte dva pruhy, nahoře máte dva pruhy, už se jezdí normálně,“ popsal způsob zahloubení náměstek Nosek. Všechny práce včetně staveb nových mimoúrovňových křižovatek by měly trvat šest let, z toho tři roky potrvá projekční příprava a získání stavebních povolení.

Video Josef Nosek a František Lehovec o alternativě Městského okruhu
video

Josef Nosek a František Lehovec o alternativě Městského okruhu

Náhrada, nebo odklad?

O úpravě Průmyslového polookruhu začalo město uvažovat ve chvíli, kdy dostalo nepříznivý posudek o vlivu na zdravotní prostředí (EIA) pro plánovanou stavbu tzv. Blanky 2 – východního úseku Městského okruhu, který naváže na tunelový komplex Blanka na Pelc-Tyrolce a dovede auta na Jižní spojku. Jeho stavbu posudek podmínil dokončením severní části vnějšího okruhu města, který je podle Josefa Noska v nedohlednu. Navíc Praha nemá na náročnou stavbu Blanky 2 peníze, potřebovala by totiž asi 40 miliard korun.

Podle Františka Lehovce z katedry silničních staveb Fakulty dopravní ČVUT je myšlenka na zkapacitnění Průmyslového polookruhu a zahloubení ulice V Holešovičkách chvályhodná. „Idea založená na vytvoření druhé dopravní úrovně je správná,“ řekl k zvažované úpravě hlavní výpadovky z centra Prahy na sever. Současně ale zpochybnil, že by mohl polookruh plnohodnotně nahradit východní část Městského okruhu. „Jsem skeptický v tom, co bylo popsáno, že jde o plnohodnotné nahrazení fuknce Městského okruhu,“ řekl s tím, že polookruh bude využívat i doprava, která by na vnitřní okruh nesjížděla.