Pražská rada schválila přestavbu čističky, v novém bude za čtyři roky

Praha – Přestavba ústřední pražské čistírny odpadních vod na Císařském ostrově může začít, rozhodla městská rada. Problematický projekt za 5,8 miliardy korun bude muset město zaplatit ze svého, na evropské dotace nemá nárok kvůli dlouhodobé a nevypověditelné smlouvě s provozovatelskou firmou Veolia. Kdyby ale do konce roku v čističce nestála nová vodní linka, hrozily by městu pokuty. Podle primátora Tomáše Hudečka (TOP 09) to ovšem znamená, že voda zdraží.

Město za novou vodní linku na Císařském ostrově zaplatí přímo ze svého rozpočtu 3,2 miliardy korun, zbytek potřebných peněz poskytne Pražská vodohospodářská společnost, stanovil materiál, který radní schválili. „Tato částka je 2,6 miliardy,“ upřesnil náměstek Primátora Jiří Nouza (TOP 09). Aby na rekonstrukci čističky byly peníze, zřejmě zdraží poplatky za vodu, konkrétně se však jejich výší chce rada zabývat v příštím roce. Pokud město ani tak nebude mít dost peněz, nabízí se i možnost využít část úvěru od Evropské investiční banky určeného původně na výstavbu metra do Motola.

Modernizaci pražské ústřední čistírny odpadních vod město připravuje již patnáct let, výstavba linky má být první její fází. Bude následovat stavba čerpací stanice, oprava staré vodní linky a technické řešení kalového hospodářství. „Představa je taková, že maminka, která zabloudí ve Stromovce, nesmí poznat, že je na čistírně,“ přiblížil Jan Bouček z pražského magistrátu. Dodavatele vybralo město již před dvěma lety, celková cena přesáhne deset miliard korun.

Stavba nové vodní linky má prioritu kvůli hrozbě, která se nad Prahou vznáší. Od roku 2011 má město výjimku, díky které zatím nemusí plnit ekologický limit koncentrace dusíkatých látek v odpadních vodách. Ta však vyprší v roce 2017, potom by Praze mohly hrozit vysoké sankce od České inspekce životního prostředí i Evropské komise.

Video Luděk Jíra o rekonstrukci ÚČOV
video

Luděk Jíra o rekonstrukci ÚČOV

Výrobu, distribuci a čištění vody v Praze provázejí složité smluvní vztahy. Vlastníkem infrastruktury je kromě Vodního zdroje Káraný a Úpravny vody Želivka hlavní město. Tyto tři subjekty pronajímají infrastrukturu městské firmě Pražské vodohospodářské společnosti, která má dále smlouvu o provozu se společností Pražské vodovody a kanalizace. Ta zásobuje vodou více než 1,4 milionu obyvatel Prahy a okolí.