Mendelianum - zábavný svět genetiky, který učaroval Mendelovi

Brno – Muzeum, kde je hlavním úkolem exponáty vyzkoušet. S tím přichází návštěvnické centrum expozice Mendelianum - Atraktivní svět genetiky. Lidé si v něm mohou osahat třeba zkoumání DNA pomocí nejnovějších přístrojů a další atraktivní pokusy v molekulárně biologické laboratoři. Protipólem moderní badatelny je pak autentický sál, v němž Johann Gregor Mendel pracoval.

J. G. Mendel se sice v Brně nenarodil, ale svoji vědeckou kariéru spojil právě s jihomoravskou metropolí. Od roku 1851 až do své smrti pracovat v Hospodářské společnosti, která tehdy sídlila v budově Biskupského dvora. Právě tam teď vzniklo z podnětu Moravského zemského muzea interaktivní návštěvnické centrum.

„Jsou to prostory, kde se věda a genetická věda vždycky dělala. Tady Mendel představoval svoje objevy ze všech oblastí, ve kterých působil. My chceme genius loci této místnosti spojit s pohledem na atraktivní svět genetiky,“ vysvětlil ředitel Moravského zemského muzea Martin Reissner.

Video NO COMMENT: Mendelianum zve do atraktivního světa genetiky
video

NO COMMENT: Mendelianum zve do atraktivního světa genetiky

Muzeum představuje zábavnou formou vědecký odkaz J. G. Mendela pro moderní genetiku a molekulární biologii. Součástí návštěvnického centra jsou laboratoře a další interaktivní prvky, které návštěvníky přímo vyzývají k tomu, aby si je vyzkoušeli. Pomocí vybavení, které jako by vypadlo z oka těm v kriminalistických laboratořích, mohou třeba zkoumat DNA.

Stačí ale pár kroků a návštěvníci se z moderní laboratoře přesunou do autentické místnosti Mendelovy vědecké společnosti. Právě tam Mendel desítky let bádal nad zákonitostmi genetiky. V sále jsou vystavené originály dokumentů souvisejících s Mendelovou prací i jeho vosková figurína.

Vůbec poprvé výstava představuje také Mendelovy brněnské kolegy. Od jara do podzimu je navíc otevřená terasa, která nabízí bližší seznámení s Mendelovými pokusnými rostlinami.

Životní milníky J. G. Mendela

 • 1822 Narozen 20. července v Hynčicích na severní Moravě v rolnické rodině Antona a Rosiny.
 • 1834-1840 Gymnázium v Opavě. Mendel si přivydělával doučováním jako soukromý učitel.
 • 1840-1843 Filosofický ústav v Olomouci. Mendel studoval matematiku, fyziku, filologii, teoretickou a praktickou filosofii a etiku.
 • 1843 Augustiniánské opatství na Starém Brně. Mendel byl přijat jako novic do kláštera, jehož opatem byl C. F. Napp. Přijal zde řeholní jméno Gregor. Napp a farář F. M. Klácel podstatně ovlivnili Mendelův zájem o vědecké bádání.
 • 1845-1848 Teologický ústav v Brně. V roce 1846 navštěvoval Mendel přednášky o zemědělství, ovocnářství a vinařství.
 • 1847 Byl vysvěcen na kněze řádu augustiniánů.
 • 1851-1853 Univerzita ve Vídni. Mendel studoval fyziku, matematiku a přírodní vědy a navštěvoval přednášky z experimentální fyziky, anatomie a fyziologie rostlin.
 • 1854 Stavba skleníku v zahradě opatství.
 • 1854-1864 Pokusy s hrachem. Mendel prováděl pokusy s hybridizací rostlin v zahradě opatství. Dva roky věnoval přípravě linií Pisum sativum s konstantními znaky.
 • 1863 První článek o meteorologických pozorováních. Mendel pokračoval v těchto aktivitách až do roku 1882.
 • 1865 Přednášky „Pokusy s rostlinnými hybridy“ na únorovém a březnovém zasedání Přírodovědného spolku v Brně. Mendel své přednášky v roce 1866 publikoval, na základě této práce je považován za otce genetiky.
 • 1868 Mendel se stal opatem poté, co v roce 1867 zemřel opat Napp.
 • 1884 Vážně nemocný Mendel zemřel 6. ledna 1884 v klášteře a byl pochován na Ústředním hřbitově v Brně do hrobky augustiniánů. Rekviem v kostele dirigoval Leoš Janáček.

Zdroj: Mendel 190