Rektorem Ostravské univerzity zvolili dosavadního prorektora Jana Latu

Ostrava – Akademický senát Ostravské univerzity v opakované volbě našel shodu na jméně nového rektora této univerzity. Stane se jím nynější prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů Jana Lata. V březnu tak vystřídá Jiřího Močkoře, který po dvou funkčních obdobích už nemohl znovu kandidovat.

V programovém prohlášení, s kterým se Jan Lata ucházel o rektorskou funkci, napsal, že chce, aby univerzita byla efektivní, přátelská a otevřená. „Univerzita není jen pouhé volné sdružení šesti fakult a rektorátu, ale jednotný organismus, který by měl být propojen kulturou důvěry, spolupráce, dialogu, vzájemného respektu a vědomí sounáležitosti. Úkolem rektora je zajistit komunikaci, koordinaci a mediaci individuálních požadavků fakult s vizí prosazování celouniverzitních cílů,“ uvedl Lata.

Současnému rektorovi Jiřímu Močkořovi skončí funkční období v únoru 2015. Podle vysokoškolského zákona se o rektorské místo znovu ucházet nemohl, protože měl za sebou dvě po sobě jdoucí období. Močkoř nicméně byl rektorem Ostravské univerzity delší dobu, dvě funkční období zastával už v devadesátých letech. V souvislosti s volbou svého nástupce zdůraznil, aby univerzita v budoucnu pokračovala v rozvoji vědecké činnosti. „Podstatný bude zejména biomedicínský výzkum. Profesor Lata je dostatečnou zárukou, že vědecké projekty na naší univerzitě pokračovat budou,“ uvedl Močkoř.

První volba nového rektora se uskutečnila koncem listopadu, ale bez výsledku. Volbou nového hlasování se stal jednašedesátiletý Jan Lata. Vystudoval lékařskou fakultu na brněnské univerzitě. Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně pak pracoval v letech 2006 až 2010 jako proděkan pro vnější vztahy. Na Ostravské univerzitě působí od roku 2010, prorektorem se stal o rok později.