Plzeňské biskupství chce na svých pozemcích hospodařit šetrně. Mění podmínky pronájmu půdy

Hospodařit na svých pozemcích ekologičtěji je novým záměrem plzeňského biskupství. Na západě Čech vlastní tisíce hektarů půdy, které získalo v restitucích a pronajímá je soukromým zemědělcům. Teď jim ale, právě kvůli ekologii, církev začíná měnit podmínky pronájmu.

Kladrubská firma ZEVYP sice tři tisíce hektarů půdy vlastní, další tisícovku si ale pronajímá, a to jak od soukromých majitelů, tak od církve. Každý majitel se podle ní o své pozemky zajímá jinak, církev ale zatím nejvíc. „Přemýšlí nad tím ze širšího pohledu jako je udržitelnost, že půda má trvalou hodnotu,“ popsal jednatel firmy Radek Jurčík. A právě o udržitelnější přístup teď církev požádala i je.

Znamená to vyhnout se erozním plodinám a ty neerozní pravidelně na polích střídat. Na polích už se tak podle šéfa firmy dávno snaží hospodařit sami, přesto pole patřící církvi ještě čekají příští sezonu změny. „Na parcele budeme zavádět opatření tam, kde je erozně ohrožená část. Tu část vyloučíme z pěstování běžných plodin a budeme tam pěstovat pouze plodiny, které nenapomáhají erozi. Jsou to obiloviny, jeteloviny,“ vysvětlil Jurčík.

Pokud zemědělci nebudou souhlasit, církev smlouvy neprodlouží

Plzeňskému biskupství patří na západě Čech tři tisíce hektarů půdy. Samo se o všechny pozemky starat nemůže, a tak uzavřelo tisícovku pachtovních smluv se zemědělci. I jim bude postupně měnit podmínky.

„V nové smlouvě je i zakotveno, že si necháváme dodávat nejen osevní plány, ale i seznamy hnojiv,“ přiblížila Petra Benešová z majetkového oddělení Biskupství plzeňského. S kým se neshodnou na základních pravidlech, tomu smlouvu neprodlouží. Vyžadovat budou i pravidelná hlášení. „My se nebráníme konvenčním zemědělcům, chceme samozřejmě vést diskuzi,“ uveda Benešová. 

První reakce od svých zemědělců už mají, a to jak pozitivní, tak negativní. V krajině ale bude změna pravidel biskupství znát nejdřív za pět let.