Singer: Oslabení koruny přispělo ke zdravému růstu ekonomiky i vyšším platům

Devizové intervence, které před pěti lety ohlásila Česká národní banka, přispěly podle jejího tehdejšího guvernéra Miroslava Singera ke zdravému růstu ekonomiky včetně nárůstu mezd. A posílení ekonomiky jako takové kompenzovalo oslabení koruny. Singer to prohlásil v rozhovoru s Jakubem Železným pro Události, komentáře.

Video Události, komentáře
video

Singer: Intervence přispěly ke zdravému růstu ekonomiky

Před pěti lety přistoupila centrální banka k intervencím. Můžeme jim s odstupem vystavit účet?

Co se týče ekonomiky, účet je evidentní. Dopady přispěly k posílení toho, čemu se říká agregátní poptávka, přispěly k návratu ekonomiky z kurzu, který měl velká rizika v podobě dlouhé deflační periody, navýšení reálné hodnoty dluhu a naopak: přispěly k tomu, že ekonomika roste poměrně zdravě. Už dlouho jsem neslyšel, že by někdo popíral, že k posílení agregátní poptávky tím krokem došlo.

Zvedl jste při rozhodování o intervencích ruku pro? Z veřejných zdrojů to dohledatelné není, ale předpokládám to.

Ta otázka je v pořádku, ale svědčí o totální nepřipravenosti. Česká národní banka sdělí, jak kdo o intervencích hlasoval, příští rok. Až do této chvíle jsem předpokládal, že to ve všeobecném povědomí ekonomických redaktorů je.

Upřednostnili jste tehdy exportéry, lidem naopak zdražily dovolené a v dražším zboží z dovozu i vánoční nákupy. Jak to zpětně obhájíte?

Lidé utrácí na zahraniční trhy včetně dovolených asi 3,5 procenta svých příjmů. My jsme přispěli k tomu, že lidem docela výrazně stouply mzdy, stouply jim i v eurech, v celé ekonomice jsou mzdy už úplně jinde, skončil i kurzarbeit – a i k tomu náš krok přispěl. Jinými slovy, posílení ekonomiky jako takové víc než kompenzovalo oslabení koruny.

Mezi kritiky intervencí byli i dva prezidenti, dva ekonomové – pánové Zeman a Klaus. Na ekonomických tématech se obvykle neshodují, ale tady se shodli, že jste to neudělali správně. Miloš Zeman říkal, že podle něj bylo cílem intervencí oddálení přijetí eura.

Musím se přiznat, že to tvrzení je tak daleko od normální ekonomické debaty o intervencích, že k tomu žádný komentář dát nemůžu. Je to úplně mimo. Neumím k tomu nic říct. To je tak divná výtka, že s tím neumím nic udělat. 

Kritici se našli i mezi zastánci. Tvrdili, že intervence přišly buď pozdě, nebo měly skončit dříve. Nemohly právě ony přispět k tomu, čemu se říká přehřátí ekonomiky?

Česká ekonomika se nijak dramaticky nepřehřívá, pokud vůbec. Obecně ano, v nějaké významné nekorigovatelné míře, protože politika centrální banky vždycky koriguje kurz ekonomiky, ať už je přechlazená, nebo přehřátá. Od toho centrální banka používá své nástroje. V tuto chvíli zvyšuje úrokové míry.

Ale mnohokrát jsem říkal, že tento krok mohl přijít dříve, a kdyby měl skončit za kratší dobu, tak mohl být ještě lehce razantnější. Není to ale nic, co by bylo fatální. Politika centrální banky vždycky koriguje něco nečekaného ve vývoji, jinak by mohla být definovaná na deset let dopředu a všechno by probíhalo hladce – ale tak svět nikdy nevypadal a vypadat nebude.