Svět podle Zdeňka Velíška (144)

Evropské unii vyčítají politici i občané členských států Unie "deficit demokratičnosti". Ta výčitka zazní tu a tam i z úst těch, kdo vědí a popřípadě i říkají, že existence EU je jejich zemi prospěšná, že bez členství v EU by jejich země byla bezbrannější. Proč se ale pěstuje pouze legenda o deficitu demokratických mechanismů v Unii a nedodává se k tomu, že demokracii i její mechanismy už jsme dávno měli Unii vnutit my? My všichni a naši zástupci!

Jít volit a vědět proč

Posunout praktikování demokracie z národní na evropskou úroveň je už pěknou řádku let nezbytným předpokladem adaptace Evropanů a jejich Unie na nároky globalizovaného světa. Že se tak dodnes v plné míře nestalo, že Unie má „deficit demokratičnosti“ nebo se to o ní traduje, to už samo o sobě zřetelně handicapuje Evropu i její jednotlivé členské státy v mezinárodní soutěži. Je nejvyšší čas, aby se této skutečnosti přizpůsobily jak evropské instituce, tak naše myšlení.

Domácí, nacionalisticky zaměření politici tyhle pravdy nehlásají, pokud zrovna nemají vykročeno do Evropského parlamentu. Nehlásají je patrně proto, že nechtějí ztratit svůj uměle udržovaný „svrchovaný“ vliv na naše životy a náš zájem o ně samotné. Proč by měli říkat, že stejně důležité rozhodování, na jaké demokracie v minulém století dávala právo národním politikům, musí svěřit demokracie 21. století politikům evropského celku? A že se jí k tomu ovšem musí dát patřičný nástroj. Například nový základní dokument (tedy ústava), a když ne ta, tak reformní smlouva! (Tedy Lisabonská nebo nějaká jiná.)

Po sérii otázek pro politiky ještě série otázek pro voliče. Kdo z těch českých občanů, kteří se rozhodují, zda vůbec jít, či nejít volit poslance do EP, ví, co všechno ovlivní svým hlasem v Evropských volbách nebo tím, že se hlasování zřekne? Myslí si většina, že jde hlavně o to, poslat do EP takové zástupce, kteří budou umět hájit Česko a získat pro ně ze členství v EU největší prospěch? Nebo chce mít český volič v EP poslance, kteří tam budou umět hájit právě ten jeho politický názor, tedy názor levicový nebo pravicový, ať už v duchu české, či evropské tradice?

Evropské volby jsou volby pro Evropu

Existuje ale ještě třetí důvod, proč jít k evropským volbám: Můžeme se tímto aktem pokusit zvolit do EP takové osoby, či přímo osobnosti, kterým půjde hlavně o to, aby z EU udělaly silný, respektovaný a přitom originální konstruovaný útvar. Ať už čistě nadnárodního, nebo jen mezivládního charakteru; na tom zase tak moc nesejde, když se jedná o to uhájit pro nás všechny, pro celé evropské společenství, adekvátní místo a potřebnou bezpečnost v globalizovaném světě a když to, co k tomu potřebujeme, je vytvořit pevnou, kompaktní, modelovou, mnohočlennou a mnohotvárnou strukturu, která si dokáže zjednat autoritu ve vlastních řadách i ve světové aréně a stane se předním aktérem světové politiky.

Otázka je, zda a kolik takových osobností, které by se toho chtěly ujmout a byly tohoto schopné, najdeme na českých kandidátkách a kolik bude nás, voličů, kteří si od evropských voleb budeme nejvíc slibovat směřování Evropského parlamentu i ostatních řídících institucí Evropské unie právě k těmto cílům.

Nově zpracovaná verze článku pro právě vycházející květnové číslo měsíčníku Evropské noviny.

Eurovolby 2009
Eurovolby 2009
Více fotek
  • Eurovolby 2009 autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/862/86186.jpg
  • Volby do Evropského parlamentu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/808/80798.jpg