Láska a ministr vnitra John

Téma ekonomických zločinů spojených patrně s vysokou politikou nemůžeme jen tak opustit. Na mne zapůsobila jako skutečný šok jedna sekvence z pořadu Karla Šípa Všechnopárty vysílaná minulý pátek. Mrzí mě, že zde musím silně kritizovat člověka, který vzbuzuje všeobecné – i moje – sympatie.

Ano, jde o bývalého kriminalistu, který dobrovolně od policie odešel a dnes působí jako advokát. Jmenuje se – jak jste si asi domysleli – Václav Láska a kdo pominul vcelku bezvýznamné Šípovy legrácky kolem jeho jména, musel si všimnout opravdu důležitého závěru toho rozhovoru.

Václav Láska tam totiž řekl, že od policie odešel ve chvíli, kdy si s naprostou jistotou uvědomil, že většina ekonomického organizovaného zločinu u nás je propojena s vysokou politikou. Tomu nelze rozumět jinak, než že tou politikou jsou míněny osobnosti jednotlivých politiků. Velmi závažná otázka tedy zní, proč Václav Láska nevysloví ani jediné jméno a neuvede pár důvodů, které by statisíce televizních diváků přesvědčily, kdo tedy by měl být z politické činnosti co nejrychleji vyřazen, aniž by nutně musel být hned souzen a zavřen.

Ale abychom nekřivdili, Václav Láska jedno jméno aspoň naznačil. To, když se ho Karel Šíp zeptal, jak by se zachoval, kdyby ráno zazvonil telefon a někdo povolaný se ho zeptal, zdali by se nechtěl k policii vrátit. Láska odpověděl docela zajímavě. Řekl: „Pokud by mi někdo takto volal, vyžádal bych si den na rozmyšlení a pak bych řekl ne. Ale kdyby mi volal dnešní ministr vnitra Radek John, tak bych řekl ne ihned a bez rozmyslu.“

Tak tahle odpověď byla opravdu ošklivá, protože zřetelně předem vrhla špatné světlo na člověka, který právě boj s politicko-ekonomickou zločinností vyhlásil jako hlavní bod svého volebního i vládního programu. A zde muž zřejmě dobře informovaný vyslovuje této osobě a priori naprostou nedůvěru, aniž řekne proč. Pokud to pan Láska naplno nevysvětlí, dopouští se on sám už teď faktického, a ne pouze potenciálního provinění, protože bez udání důvodů není přece nutné Radka Johna odvolávat z klíčové funkce ministra vnitra. Ale má-li Václav Láska pravdu, mohou Johnovým setrváváním v úřadě vzniknout velké škody.

Nuže, pane Lásko, proč mluvíte na půl a poškozujete tím pověst člověka, jemuž mnoho voličů uvěřilo a mnozí mu věří i nadále? Přiznáte aspoň, že se mluvit bojíte? Uvědomujete si, jak byste naší neblahé situaci pomohl, kdybyste sebral odvahu a řekl všechno, co víte. Tím byste mohl změnit celou atmosféru v této zemi. Po vás by se určitě odvážili i jiní a těm potrefeným by nepomohlo žádné „tak mi to dokažte“, protože vy sám byste asi ledacos dokázat dovedl a nemuselo by se čekat, až něco takového zase objeví novináři. Stačilo by zcela konkrétně obrátit pozornost třeba k už i jmenovanému současnému ministru vnitra nebo k dalším – však vy víte nejlépe, kteří by to měli být. Nepromluvíte-li vy, pak můžeme naříkat do nekonečna a z dnešní ostudné situace se jen tak nevymotáme.

Komentář Jiřího Ješe pro Český rozhlas 6

Václav Láska
Václav Láska
Více fotek
  • Václav Láska autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1936/193559.jpg
  • Radek John autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1945/194449.jpg