Darwin na pranýři

Není to poprvé, co se v Turecku diskutuje o Darwinově teorii. Tedy ani ne tak o teorii samotné, ale o tom, zda se o ní může mluvit například ve školách před dětmi. Teorie, která je v rozporu se stvořením světa, totiž úplně neodpovídá představám úředníků a politiků současného Turecka, kterému vládne proislámsky zaměřená Strana spravedlnosti a rozvoje.

Pod palbu kritiky a stížností se nedávno dostal učitel Suleyman Bicer, kterého se jednoho dne jeho žák v páté třídě zeptal, jestli je pravda, že lidé pocházejí z opic. Učitel s čistým svědomím a ve snaze objasnit zvídavému dítěti velkou záhadu na otázku odpověděl a celé třídě ve stručnosti vysvětlil Darwinovu evoluční teorii. To ale podle tureckých úřadů neměl dělat. Rodiče si na učitele okamžitě stěžovali s tím, že učitel dětem plete hlavu, že jim tvrdí, že lidé pocházejí z opic a považte, že jim dokonce předčítal z bible. Jak poslední poznámka souvisí s prosazováním Darwinovy teorie, z čehož rodiče učitele obvinili, to zůstává záhadou.

Úřady na incident musely reagovat, a tak se z toho vykroutily s varováním pro učitele, že nepostupoval správně, když žákům předložil učivo, které není obsaženo v osnovách páté třídy. Turecký tisk k tomu poznamenal, že toto učivo není ani v osnovách 8. třídy, a tak se o evoluci dozvídají turecké děti až na středních školách, pokud má vůbec ta konkrétní střední škola biologii mezi předměty. „Nejdříve chceme, aby se žáci co nejvíce ptali, a když se ptají, zakazujeme učitelům na jejich otázky odpovídat?“ ptají se řečnicky lidé, kteří se učitele v tomto případu zastali.

Evoluční teorie je ožehavým tématem tureckého školství i vědy jako takové. Odborníci si často stěžují, že věda není v Turecku na příliš vysoké úrovni, a tak neexistuje dostatečně velká a respektovaná skupina kapacit, která by platnost evoluční teorie dokázala ve zdejší společnosti obhájit. Turecko patří k zemím, jehož obyvatelé jsou z velké části Darwinovi odpůrci a dokazuje to nejeden výzkum. Podle pět let starého průzkumu časopisu Science jen čtvrtina Turků považuje evoluční teorii za správnou. V tomto průzkumu se ptali obyvatel 34 zemí včetně USA, Japonska, Turecka a evropských států, zda je podle nich Darwinova teorie správná. Turecko skončilo jako odpůrce evolucionismu na posledním místě, mimochodem hned za Spojenými státy. Právě v USA je v některých státech součástí školní výuky vedle evoluční teorie i ta o stvoření světa, tzv. kreacionismus.

V Turecku je oficiálně náboženství odděleno od státu a tedy i od výuky. Fakticky se ale ani školství neubránilo vlivu islámu. Co se týká střetu Darwinovy teorie s teorií stvoření světa, té první neprospělo levicové hnutí, které se v Turecku rozmohlo na konci 70. let. Střet pravice a levice, která byla tehdy spojovaná s komunistickými myšlenkami a mimo jiné i s marxistickým učením, tehdy v roce 1980 vyvrcholil vojenským pučem, který nenávratně ovlivnil tureckou společnost. Jedním z výsledků převratu byl i pozvolný návrat náboženských myšlenek, které se měly stát protipólem mladým komunistům a měly tak oslabit jejich vliv. V roce 1985 tehdejší vláda zařadila do středoškolských učebnic právě kreacionismus jako alternativu k Darwinově teorii, spojované s marxismem. A tak se stala v Turecku teorie o stvoření světa nějakou vyšší mocí oficiálně (i když okrajově) součástí školní výuky v rámci biologie. Společně s hodinami náboženství je tak pro většinu věřících muslimů velkou oporou v jejich víře a názorech o tom, jak vznikl svět a člověk. I proto Turci ve velké míře neuznávají evoluci, a i proto si zřejmě i nadále budou stěžovat na „neposlušné“ učitele svých dětí. Problém není v tom dokázat, která z myšlenek je správná, ale v tom, že je učitel trestán za objasňování vědecky dokázané teorie jen kvůli tomu, že to úplně nevyhovuje nábožensky založeným rodičům. Vždyť od vysvětlování stvoření světa a dalšího jsou tu právě hodiny náboženství.

Charles Darwin
Charles Darwin