Svět podle Zdeňka Velíška (218)

Ví to v Norsku nebo i u nás každý, že v pozdravu, kterým norský „džihádista“ Anders Breivik zdraví tribunál a pozůstalé svých obětí, sotva mu sejmou pouta, nelze vidět jen silácké gesto?  Kolik zbývá těch, co ještě mohou z vlastní zkušenosti mluvit o tom, jak daleko, vlastně jak blízko bylo v době, kdy se v Německu formoval nacionální socialismus, od stranického pozdravu k rasistickému pogromu? Dnes už varuje jen historická paměť národů. Varuje i Nory. Od čtvrtého dne procesu začíná už soudní líčení bez Breivikovy promyšlené provokace.

Soud jako tribuna pro hlasatele teroru?

Soud s Breivikem má trvat deset týdnů. Nesmí to být deset týdnů ideologického školení nebo dokonce dobrých rad a praktických návodů k akcím pro další podobně zvrácená individua či celé skupiny nebo hnutí inspirovaná stejným odporem k soužití s příslušníky jiných etnik a stejnou nenávistí vůči snášenlivosti jako tento norský fanatik.

Anders Breivik  u soudu
Anders Breivik u soudu

Přitom už od prvních dnů dostává obžalovaný prostor k politické a ideologické obhajobě své motivace. Soudy se obvykle snaží dopátrat motivace, když potřebují usvědčit podezřelého, že vraždil právě on. Soud s Breivikem nic takového dokazovat nepotřebuje. Od prvního okamžiku je známo, že vraždil on: Sám se k tomu hlásí s pýchou pomatence. Slovo pomatenec ale neříkám ve významu šílenec, blázen. Zvrácené ideologie nepomátly v moderní historii Evropy mentálně nemocné jedince, ale milionové davy zdravých lidí. 

Ani v demokracii není možné hlásat všechno!

Není vůbec zbytečné, že šíření podobných myšlenek, jaké Breivika motivovaly k masovému vraždění, je u nás a v dalších evropských zemích zakázáno. Národní komunity dnešní Evropy, tu českou nevyjímaje, nejsou proti militantní xenofobii imunní, spíš naopak: nosí v sobě zárodky náchylnosti k této sociální abnormalitě. Je dobře, že od soudu v Oslu zmizel po prvních třech dnech aspoň Breivikem perfidně a působivě přetvořený nacistický pozdrav. 

Protest proti Breivikovi
Protest proti Breivikovi

(Komentář vysílaný 22.4. 2012  v pořadu Horizont na ČT24. Upraveno pro WEB ČT 24)