Záznam koncertu: Mozart pomáhal s Pražským jarem a Českou filharmonií

Festival Pražské jaro a Česká filharmonie uvedly v sobotu večer Mozart Gala, ovšem kvůli protikoronavirovým opatřením téměř bez publika v sále. Koncert ale mohli v přímém přenosu slyšet mimo jiné diváci České televize, záznam je k dispozici  i v tomto článku do 22. června 2020. Večer byl benefiční, spojený s veřejnou sbírkou SOS Česko, kterou vypsala nezisková organizace Člověk v tísni.

Video Pomáháme s Pražským jarem a Českou filharmonií: Mozart gala
video

Záznam: Koncert Mozart Gala (lze přehrát do 22. 6. 2020)

V pražském Rudolfinu zněly známé árie z Figarovy svatby, Dona Giovanniho a Únosu ze serailu. Program doplnila pomalá věta z Mozartova Koncertu pro flétnu a harfu v podání první flétnistky orchestru Andrey Rysové a harfistky Jany Bouškové a závěrečná věta Mozartovy poslední symfonie „Jupiter“.

V čele České filharmonie stanul hlavní hostující dirigent Tomáš Netopil, vokálních partů se zhostili pěvci Kateřina Kněžíková, Simona Šaturová, Jan Martiník a Adam Plachetka. Jako moderátor večerem prováděl Ondřej Havelka.